zeszytZadaniem periodyku kulturalno - historycznego „Ziemia Kozienicka" wydawanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej i Bibliotekę Publiczną w Kozienicach jest przybliżanie czytelnikom bogatej historii oraz wydarzeń współczesnych regionu Puszczy Kozienickiej. Publikowane są tu prace naukowe profesjonalnych historyków, często z tytułami naukowymi, jak i badaczy amatorów, miłośników odkrywania wiedzy o naszej „małej ojczyźnie”, której na próżno szukalibyśmy w pracach naukowych powstających w ośrodkach uniwersyteckich. „Ziemia Kozienicka” stanowi forum, na którym wypowiedzieć się może każdy, kto chce podzielić się wynikami swoich poszukiwań. Dzięki temu Zeszyty są skarbnicą mniej znanych i nieznanych faktów z dziejów miasta i regionu. Możemy tu znaleźć biogramy osób związanych z Kozienicami i zasłużonych dla miasta: nauczycieli, artystów, lekarzy, społeczników, przedstawicieli władz świeckich i kościelnych. Wiele miejsca poświęcono historii Kozienic zaczynając od czasów prehistorycznych a kończąc na historii najnowszej, szkolnictwu, przemysłowi, sieci komunikacyjnej, straży pożarnej i cmentarzom.

W związku z utworzeniem w 1999 r powiatu kozienickiego,TMZK postanowiło, że w większym stopniu będzie popularyzować historię całego powiatu. Nieocenionym źródłem historycznym jest tu „Dekanat Kozienicki" Jana Wiśniewskiego. Z tego powodu w kolejnych numerach publikowane były fragmenty, które dotyczyły parafii należących do powiatu. Do tej pory opisano Głowaczów, Ryczywół, Magnuszew, Grabów, Gniewoszów i Świerże. W nowszych Zeszytach publikowane są współczesne artykuły na temat miejscowości i gmin powiatu.

W Zeszytach zawarta jest również kronika działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej.

Zeszyty, od nr 3. nabyć można w siedzibie Biblioteki, ul. J. Kochanowskiego 22.

 

Bibliografia Zawartości Zeszytów "Ziemia Kozienicka" (w pliku)