• Oferta dla przedszkoli


1. Każdy z nas jest inny, ale za to wyjątkowy – zajęcia o tolerancji i budowaniu własnej wartości z elementami biblioterapii.
2. Obycie umila życie, czyli rzecz o dobrych manierach – zajęcia dotyczące dobrego wychowania.
3. Necio.pl – zabawa w Internet - zajęcia na temat bezpieczeństwa w sieci, w trakcie zajęć dzieci poznają podstawowe zasady bezpiecznego używania Internetu.
4. „Polskie symbole narodowe”
Podczas zajęć dzieci poznają oraz utrwalą najważniejsze postawy i wartości patriotyczne.
5. ,,Tabletowy zawrót głowy” - czyli edukacja poprzez zabawę. W ramach zajęć dzieci zapoznają się z najnowszymi technologiami, poznają pojęcie ,,rozszerzonej rzeczywistości’’ i różnorodne aplikacje edukacyjne.
- Poznajemy kolory
- W podróż lokomotywą wyruszamy – Juliana Tuwima pozdrawiamy.
- Żywe kolorowanki
6. ,,Wokół komputera'' – celem zajęć jest zapoznanie dzieci ze światem komputerów, Internetu i najnowszych technologii.
7. „Zasoby i usługi Filii nr 8 – Mediateki” – lekcje mające na celu przekazanie informacji na temat zbiorów, oferty edukacyjnej i kulturalnej Mediateki. Ponadto uczniowie mają szansę zdobycia umiejętności posługiwania się katalogiem on-line BPGK oraz wyszukiwania informacji przy użyciu różnych źródeł informacji.

 

• Oferta dla szkół podstawowych

1. „Kodowanie na dywanie” – zajęcia cykliczne dla uczniów klas I – III
Zajęcia z podstaw nauki programowania, szczegółowe informacje dotyczące tematów w Mediatece.
2. Poszukiwacze skarbów ukrytych w słownikach – lekcje dla uczniów klas II – III 
Nauka poprawnego i sprawnego posługiwania się słownikami.
Wszyscy jesteśmy wyjątkowi” – lekcje dla uczniów klas IV – VI
Zajęcia poruszające problem inności, niepełnosprawności i szacunku do drugiego człowieka.
3. „I Ty możesz zostać mistrzem posługiwania się słownikami” – lekcje dla uczniów
klas IV – VI
Zajęcia wzbogacające wiedzę uczniów o słownikach tradycyjnych i elektronicznych.
4. „Był sobie kiedyś chłopiec” o sile słów – lekcje dla uczniów klas VI – VIII celem zajęć jest uwrażliwienie uczniów na wypowiadanie przykrych słów i empatii.
5. „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” - lekcje dla uczniów klas IV – VIII
Zajęcia mające na celu zaprezentowanie postaci poetki i jej twórczości z okazji 100. rocznicy urodzin - NOWOŚĆ
6. „Bezpieczeństwo w sieci” – mające na celu uwrażliwienie dzieci na zagrożenia czyhające w Internecie. Tematy lekcji:

- Bądź dobrym kumplem – lekcje dla uczniów klas I – III
- Bądź dobrym kumplem – lekcje dla uczniów klas IV – V
- Gdzie jest Mimi? – lekcje dla uczniów klas VI – VIII
- Mój wizerunek on- line – zajęcia dla uczniów klas VI – VIII
7. „Byli sobie wynalazcy” – lekcje dla uczniów klas I – III
Podczas lekcji dzieci mają szansę poznać bliżej wybranych wynalazców i ich osiągnięcia. Tematy zajęć:
- Albert Einstein
- Armstrong i księżyc
- Gutenberg i druk;
- Maria Skłodowska – Curie;
- Tomasz Edison i nauka stosowana;
8. Biblioteczny escape room – zajęcia dla uczniów klas IV – VIII
Escape room  polega na odnalezieniu zagadek i rozwiązaniu ich przez grupę uczestników, którzy ograniczeni limitem czasowym, muszą jak najszybciej wydostać się z pomieszczenia. Tematyka zajęć ustalana będzie przy zapisach.
9. Jak ukryć świat w kodzie QR! - lekcje dla uczniów klas VI – VIII
Zajęcia podczas których dzieci i młodzież w przystępny i przyjazny sposób poznają zastosowanie najnowszych urządzeń technologicznych i dostrzegą pozytywne skutki rozwoju techniki. Zajęcia łączą tradycję z najnowszymi osiągnięciami techniki, jak tablety, smartphony.
10. "Książka tradycyjna a elektroniczna" - lekcje dla uczniów klas VI – VIII
Celem zajęć jest pokazanie nowoczesnej formy książki. W trakcie spotkania prezentowane są darmowe aplikacje do tworzenia tego typu książek. Narzędzia te pozwalają na wykorzystanie nowych technologii do kształcenia językowego dzieci i młodzieży, ze względu na anglojęzyczne wersje, a także umożliwiają rozwijanie wyobraźni i twórczej aktywności.
11. ,,Księżyc na tapetę'' – kosmos ukryty w tablecie – lekcje dla uczniów klas I - III
Podczas zajęć oprócz książki w nowoczesnej formie, dzieci będą miały szansę poznać ciekawe aplikacje edukacyjne dotyczące kosmosu.
12. „Lekcja patriotyzmu” – zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, mające na celu poznanie oraz utrwalenie najważniejszych postaw i wartości patriotycznych, a także zwrócenie uwagi na temat zawiłych dziejów naszego kraju. Tematy lekcji:
- „Polskie symbole narodowe” – lekcje dla uczniów klas I – III;
- „Baśka Murmańska” – lekcje dla uczniów klas IV – V; -
- „Ojcowie Niepodległości” – lekcje dla uczniów klas VI – VIII
13. ,,Maja na tropie jaja'' – poznajemy świat e-booków – lekcje dla uczniów klas I - III
mające na celu zainteresowanie dzieci literaturą w nowoczesnej formie.
14. W świecie audiobooków… (i e-booków) – lekcje dla uczniów klas I – III
mające na celu budowanie właściwych postaw czytelniczych oraz zapoznanie z nowatorskimi formami książki:
 - Astrid Lindgren i Lotta z ulicy Awanturników; Emil ze Smalandii; Detektyw Blomkvist.
15. Tradycje w Mediatece – zajęcia artystyczne dla uczniów klas I – III
w okresie świąt wielkanocnych i bożonarodzeniowych.
16. „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi” –  lekcje dla uczniów klas VI – VIII
mające na celu uwrażliwienie dzieci i młodzieży na przestrzeganie praw człowieka.
17. ,,Zabawa w Maga'' – poznajemy świat e-booków – lekcje dla uczniów klas I - III
mające na celu zainteresowanie dzieci literaturą w nowoczesnej formie.
18. „Zasoby i usługi Filii nr 8 – Mediateki” – lekcje mające na celu przekazanie informacji na temat zbiorów, oferty edukacyjnej i kulturalnej Mediateki. Ponadto uczniowie mają szansę zdobycia umiejętności posługiwania się katalogiem on-line BPGK oraz wyszukiwania informacji przy użyciu różnych źródeł informacji.
19. „Życie w ciemności” – lekcje dla uczniów klas IV – VI
Zajęcia mają na celu uwrażliwienie dzieci na osoby niewidome i niedowidzące oraz przybliżenie postacie Ludwika Braille’a.

 

• Oferta dla szkół średnich

1. Biblioteczny escape room.
Escape room  polega na odnalezieniu zagadek i rozwiązaniu ich przez grupę uczestników, którzy ograniczeni limitem czasowym, muszą jak najszybciej wydostać się z pomieszczenia. Tematyka zajęć ustalana będzie przy zapisach.
2. „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi” –  lekcje dla uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich, mające na celu uwrażliwienie dzieci i młodzieży na przestrzeganie praw człowieka.
3. „Kierunek przyszłość” – cykl spotkań z zakresu kompetencji zawodowych oraz wsparcie ich w pierwszych, niekiedy trudnych krokach związanych z poszukiwaniem zatrudnienia.
4. „Zasoby i usługi Filii nr 8 – Mediateki” – lekcje mające na celu przekazanie informacja na temat zbiorów, oferty edukacyjnej i kulturalnej Mediateki. Ponadto młodzież ma szansę zdobycia umiejętności posługiwania się katalogiem on-line BPGK oraz wyszukiwania informacji przy użyciu różnych źródeł informacji.

 

Do pobrania:

TEMATY ZAJĘĆ I LEKCJI