Załącznik nr 1
do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice 

 

Cennik odpłatnych usług Biblioteki ( od 16.05.2022 r.)

 

 1. Cennik opłat za korzystanie z usług ksero, druku, skanów

 

                     FORMAT KWOTA

Kserokopia czarno-biała jednostronna A4

0,50 zł

Kserokopia czarno-biała dwustronna A4

1,00 zł

Kserokopia czarno-biała jednostronna A3

1,00 zł

Kserokopia czarno-biała dwustronna A3

2,00 zł

Kserokopia kolorowa jednostronna A4

2,00 zł

Kserokopia kolorowa dwustronna A4

4,00 zł

Wydruk czarno-biały jednostronny A4

0,50 zł

Wydruk czarno-biały dwustronny A4

1,00 zł

Wydruk czarno-biały jednostronny A3

1,00 zł

Wydruk czarno-biały dwustronny A3

2,00 zł

Wydruk kolorowy jednostronny A4

2,00 zł

Wydruk kolorowy dwustronny A4

4,00 zł

Wydruk kolorowy jednostronny A3

4,00 zł

Wydruk kolorowy dwustronny A3

8,00 zł

Skanowanie – 1 strona, wydruk j.w.

1,00 zł. - 4,00 zł.

 

2. Cennik opłat związanych z wypożyczaniem zbiorów

2.1. Opłata za przetrzymanie - za każdy dzień kalendarzowy poza wyznaczoną datę zwrotu:

- książki, audiobooki, gazety, komiksy – 0,15 zł za dzień,

- filmy:  2 zł za dzień

- czytnik e-booków: 5 zł za dzień

2.2. Opłata za wysłanie upomnienia (wezwanie do zwrotu książek) wg kosztów przesyłki pocztowej plus 2,00 za sporządzenie wydruku

2.3.Opłata za zniszczenie książki/płyty – szacowana od stopnia zniszczenia - minimalna 10 zł, maksymalna – rynkowa cena książki/płyty

3. Kaucja zwrotna za wypożyczanie zbiorów osobom nie będącym stałymi mieszkańcami Powiatu Kozienickiego – 40 zł

4. Kaucja zwrotna przy wypożyczeniu czytnika e-booków: 100 zł

5. Kaucja zwrotna przy wypożyczeniu szczególnie wartościowych zbiorów – według wyceny bibliotekarza

6. Opłata za wydanie duplikatu karty – 5 zł

7. Opłata za wypożyczenia międzybiblioteczne - wg kosztów przesyłki pocztowej/kurierskiej.

8. Opłata za sporządzanie zestawień bibliograficznych – 10 zł za stronę