Jesteśmy biblioteką gminną – finansowaną przez Gminę Kozienice, pełnimy też funkcję biblioteki powiatowej i ten fragment naszej działalności finansuje Starostwo Powiatowe w Kozienicach. Siedziba biblioteki od 1989 r. mieści się w zabytkowej willi z 1923 r. przy ul. J. Kochanowskiego 22. Posiadamy łącznie 9 placówek, 3 w Kozienicach (w tym utworzoną jesienią 2015 r. nowoczesną filię multimedialną - Mediatekę)  i 6 filii wiejskich w: Brzeźnicy, Stanisławicach, Holendrach Piotrkowskich, Nowej Wsi, Świerżach Górnych i Ryczywole. Obejmujemy nadzorem merytorycznym (jakości pracy) biblioteki samorządowe w: Garbatce Letnisko, Grabowie nad Pilicą, Głowaczowie, Gniewoszowie, Magnuszewie i Sieciechowie. Razem tworzymy sieć złożoną z 18 placówek, w których pracuje 34 pracowników.

      Jedną z głównych funkcji bibliotek jest gromadzenie i udostępnianie księgozbioru. Do bibliotek samorządowych w powiecie przybyło w 2021 roku 6190 woluminów książek i 159 zbiorów specjalnych, o wartości 106563 zł. Wszystkie biblioteki pozyskały środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczając je na zakup nowości (1/3 wszystkich zakupów). Łącznie we wszystkich bibliotekach w ciągu roku wypożyczono 136262 książki i 2337 zbiorów audiowizualnych.

W bibliotekach samorządowych w powiecie w 2021 roku było 7872 użytkowników korzystających z szerokiej oferty usług oferowanych przez biblioteki. Najwięcej osób zarejestrowanych było w Bibliotece w Kozienicach – 4770 osób i tam w przeliczeniu na 100 mieszkańców był największy wskaźnik, który wynosi 16 czytelników na 100 mieszkańców. Do aktywniejszych czytelników należą także mieszkańcy gmin: Garbatka Letnisko, Głowaczów i Magnuszew. Biblioteki były odwiedzane 76423 razy w ciągu roku.

Łącznie w placówkach bibliotecznych w powiecie kozienickim zatrudnionych jest 27 bibliotekarzy, z czego 18 posiada wykształcenie wyższe bibliotekarskie. Ze względu na liczbę obsługiwanej populacji najwięcej osób zatrudnionych jest w bibliotece w Kozienicach.

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice posiada 82877 woluminów książek, w 2021 roku zarejestrowała 7770 czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę 48473 razy i wypożyczyli 84259 egz. zbiorów. Na jednego czytelnika przypadło 11 egz. wypożyczonych zbiorów. Czytelnie Internetowe zarejestrowały 2008 odwiedzin czytelników. Średnio wszystkie nasze placówki odwiedza 162 osoby dziennie, najwięcej w bibliotece, przy ul. J. Kochanowskiego: średnio 77 osób dziennie.  Na miejscu udostępniono 2512 zbiorów, w tym czasopism 383 egz. W 2021 r. Czytelnie Internetowe w mieście zarejestrowały 1767 czytelników, a na wsi 241. Udzielono 44352 informacji o bibliotece, zbiorach własnych i innych bibliotek.

 

Rok 2021 podobnie jak rok 2020 był dla naszej biblioteki (ale również wszystkich innych bibliotek w Polsce) wyjątkowo trudny. Ze względu na pandemię koronawirusa SARS-COV-2 nasza biblioteka była przez pewien czas częściowo zamknięta (zamknięte były i  nie prowadziły wypożyczeń filie wiejskie). Czytelnicy w tym czasie nie mieli możliwości odwiedzania biblioteki ani wypożyczania zbiorów bibliotecznych. W Bibliotece Głównej i wszystkich 8 naszych filiach musieliśmy wprowadzić zakaz wolnego i swobodnego dostępu do bibliotecznych półek. Niestety czasowe zamknięcie i wprowadzone obostrzenia miały wpływ (podobnie jak w roku 2020) na wyniki danych statystycznych odnośnie działalności biblioteki, które niestety w porównaniu z rokiem 2019 spadły. Mamy jednak nadzieję, że w roku 2022 unormuje się sytuacja pandemiczna na tyle, iż Biblioteka nie będzie musiała zamykać się przed czytelnikami i tym samym statystyka wróci do podobnego poziomu jaki był przed okresem pandemii.