Jesteśmy biblioteką gminną – finansowaną przez Gminę Kozienice, pełnimy też funkcję biblioteki powiatowej i ten fragment naszej działalności finansuje Starostwo Powiatowe w Kozienicach. Siedziba biblioteki od 1989 r. mieści się w zabytkowej willi z 1923 r. przy ul. J. Kochanowskiego 22. Posiadamy łącznie 9 placówek, 3 w Kozienicach (w tym utworzoną jesienią 2015 r. nowoczesną filię multimedialną - Mediatekę)  i 6 filii wiejskich w: Brzeźnicy, Stanisławicach, Holendrach Piotrkowskich, Nowej Wsi, Świerżach Górnych i Ryczywole. Obejmujemy nadzorem merytorycznym (jakości pracy) biblioteki samorządowe w: Garbatce Letnisko, Grabowie nad Pilicą, Głowaczowie, Gniewoszowie, Magnuszewie i Sieciechowie. Razem tworzymy sieć złożoną z 18 placówek, w których pracuje 34 pracowników.

      Jedną z głównych funkcji bibliotek jest gromadzenie i udostępnianie księgozbioru. Do bibliotek samorządowych w powiecie przybyło w 2021 roku 6190 woluminów książek i 159 zbiorów specjalnych, o wartości 106563 zł. Wszystkie biblioteki pozyskały środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczając je na zakup nowości (1/3 wszystkich zakupów). Łącznie we wszystkich bibliotekach w ciągu roku wypożyczono 136262 książki i 2337 zbiorów audiowizualnych.

W bibliotekach samorządowych w powiecie w 2021 roku było 7872 użytkowników korzystających z szerokiej oferty usług oferowanych przez biblioteki. Najwięcej osób zarejestrowanych było w Bibliotece w Kozienicach – 4770 osób i tam w przeliczeniu na 100 mieszkańców był największy wskaźnik, który wynosi 16 czytelników na 100 mieszkańców. Do aktywniejszych czytelników należą także mieszkańcy gmin: Garbatka Letnisko, Głowaczów i Magnuszew. Biblioteki były odwiedzane 76423 razy w ciągu roku.

Łącznie w placówkach bibliotecznych w powiecie kozienickim zatrudnionych jest 27 bibliotekarzy, z czego 18 posiada wykształcenie wyższe bibliotekarskie. Ze względu na liczbę obsługiwanej populacji najwięcej osób zatrudnionych jest w bibliotece w Kozienicach.

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice posiada 81993 woluminy książek, w 2022 roku zarejestrowała 4853 czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę 62750 razy i wypożyczyli 88073 egz. zbiorów. Na jednego czytelnika przypadło 18 egz. wypożyczonych zbiorów. Czytelnie Internetowe zarejestrowały 5962 odwiedzin czytelników. Średnio wszystkie nasze placówki odwiedza 230 osób dziennie, najwięcej w bibliotece, przy ul. J. Kochanowskiego: średnio 106 osób dziennie.  Na miejscu udostępniono 6954 zbiory, w tym czasopism 872 egz. W 2022 r. Czytelnie Internetowe w mieście zarejestrowały 230 czytelników, a na wsi 90. Udzielono 49193 informacji o bibliotece, zbiorach własnych i innych bibliotek.