Jesteśmy biblioteką gminną – finansowaną przez Gminę Kozienice, pełnimy też funkcję biblioteki powiatowej i ten fragment naszej działalności finansuje Starostwo Powiatowe w Kozienicach. Siedziba biblioteki od 1989 r. mieści się w zabytkowej willi z 1923 r. przy ul. J. Kochanowskiego 22. Posiadamy łącznie 9 placówek, 3 w Kozienicach (w tym utworzoną jesienią 2015 r. nowoczesną filię multimedialną - Mediatekę)  i 6 filii wiejskich w: Brzeźnicy, Stanisławicach, Holendrach Piotrkowskich, Nowej Wsi, Świerżach Górnych i Ryczywole. Obejmujemy nadzorem merytorycznym (jakości pracy) biblioteki samorządowe w: Garbatce Letnisko, Grabowie nad Pilicą, Głowaczowie, Gniewoszowie, Magnuszewie i Sieciechowie. Razem tworzymy sieć złożoną z 18 placówek, w których pracuje 34 pracowników.

      Jedną z głównych funkcji bibliotek jest gromadzenie i udostępnianie księgozbioru. Do bibliotek samorządowych w powiecie przybyło w 2020 roku 6921 woluminów książek i 199 zbiorów specjalnych, o wartości 117983 zł. Wszystkie biblioteki pozyskały środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczając je na zakup nowości (1/3 wszystkich zakupów). Łącznie we wszystkich bibliotekach w ciągu roku wypożyczono 160512 książek i 4511 zbiorów audiowizualnych.
W bibliotekach samorządowych w powiecie w 2020 roku było 8281użytkowników korzystających z szerokiej oferty usług oferowanych przez biblioteki. Najwięcej osób zarejestrowanych było w Bibliotece w Kozienicach – 5399 osób i tam w przeliczeniu na 100 mieszkańców był największy wskaźnik, który wynosi 18 czytelników na 100 mieszkańców. Wzrósł wskaźnik czytelnictwa w .... Do aktywniejszych czytelników należą także mieszkańcy gmin Garbatka Letnisko, Głowaczów i Sieciechów. Biblioteki były odwiedzane 127051 razy w ciągu roku.
Łącznie w placówkach bibliotecznych w powiecie kozienickim zatrudnionych jest 27 bibliotekarzy, z czego 18 posiada wykształcenie wyższe bibliotekarskie. Ze względu na liczbę obsługiwanej populacji najwięcej osób zatrudnionych jest w bibliotece w Kozienicach.

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice posiada 83685 woluminów książek, w 2020 roku zarejestrowała 5399 czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę 40431 razy i wypożyczyli 73911 egz. zbiorów. Na jednego czytelnika przypadło 14 wypożyczonych zbiorów. Czytelnie Internetowe zarejestrowały 3613 odwiedzin czytelników. Średnio wszystkie nasze placówki odwiedza 183 osoby dziennie, najwięcej w bibliotece, przy ul. J. Kochanowskiego: średnio 88 osób dziennie.  Na miejscu udostępniono 1767 zbiorów, w tym czasopism 650 egz. W 2020 r. Czytelnie Internetowe w mieście zarejestrowały 1438 czytelników, a na wsi 2175. Udzielono 32133 informacji o bibliotece, zbiorach własnych i innych bibliotek.

 

Rok 2020 był dla naszej biblioteki (ale również wszystkich innych bibliotek w Polsce) bardzo trudny. Ze względu na pandemię koronawirusa SARS-COV-2 nasza biblioteka była przez 63 dni całkowicie zamknięta. Czytelnicy w tym czasie nie mieli możliwości odwiedzania biblioteki ani wypożyczania zbiorów bibliotecznych. W Bibliotece Głównej i wszystkich 8 naszych filiach musieliśmy wprowadzić zakaz wolnego i swobodnego dostępu do bibliotecznych półek. Niestety czasowe zamknięcie i wprowadzone obostrzenia miały ogromny wpływ na wyniki danych statystycznych odnośnie działalności biblioteki, które niestety w porównaniu z rokiem 2019 gwałtownie spadły. Mamy jednak nadzieję, że rok 2021 okaże się dla nas i naszych czytelników o wiele łaskawszy i tym samym statystyka będzie co najmniej na takim poziomie jak w latach ubiegłych.