Jesteśmy biblioteką gminną – finansowaną przez Gminę Kozienice, pełnimy też funkcję biblioteki powiatowej i ten fragment naszej działalności finansuje Starostwo Powiatowe w Kozienicach. Siedziba biblioteki od 1989 r. mieści się w zabytkowej willi z 1923 r. przy ul. J. Kochanowskiego 22. Posiadamy łącznie 9 placówek, 3 w Kozienicach (w tym utworzoną jesienią 2015 r. nowoczesną filię multimedialną - Mediatekę)  i 6 filii wiejskich w: Brzeźnicy, Stanisławicach, Holendrach Piotrkowskich, Nowej Wsi, Świerżach Górnych i Ryczywole. Obejmujemy nadzorem merytorycznym (jakości pracy) biblioteki samorządowe w: Garbatce Letnisko, Grabowie nad Pilicą, Głowaczowie, Gniewoszowie, Magnuszewie i Sieciechowie. Razem tworzymy sieć złożoną z 18 placówek, w których pracuje 39 pracowników.

Jedną z głównych funkcji bibliotek jest gromadzenie i udostępnianie księgozbioru. Do bibliotek samorządowych w powiecie przybyło w 2022 roku 6819 woluminów książek i 49 zbiorów specjalnych, o wartości 188 075 zł. Wszystkie biblioteki pozyskały środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczając je na zakup nowości (1/3 wszystkich zakupów). Łącznie we wszystkich bibliotekach w ciągu roku wypożyczono 145826 książki i 2640 zbiorów audiowizualnych.

W bibliotekach samorządowych w powiecie w 2022 roku było 8119 użytkowników korzystających z szerokiej oferty usług oferowanych przez biblioteki. Najwięcej osób zarejestrowanych było w Bibliotece w Kozienicach – 5063 osoby i tam w przeliczeniu na 100 mieszkańców był największy wskaźnik, który wynosi 18 czytelników na 100 mieszkańców gminy. Do aktywniejszych czytelników należą także mieszkańcy gmin: Garbatka Letnisko, Głowaczów i Magnuszew. Biblioteki były odwiedzane 102680 razy w ciągu roku.

Łącznie w placówkach bibliotecznych w powiecie kozienickim zatrudnionych jest 26 bibliotekarzy, z czego 18 posiada wykształcenie wyższe bibliotekarskie. Ze względu na liczbę obsługiwanej populacji najwięcej osób zatrudnionych jest w bibliotece w Kozienicach.

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice posiada 82518 woluminów książek, w 2023 roku zarejestrowała 5063 czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę 65367 razy i wypożyczyli 92388 egz. zbiorów. Na jednego czytelnika przypadło 18 egz. wypożyczonych zbiorów. Średnio wszystkie nasze placówki odwiedza 256 osób dziennie, najwięcej w bibliotece, przy ul. J. Kochanowskiego: średnio 108 osób dziennie. Na miejscu udostępniono 6724 zbiory, w tym czasopism 1083 egz. W 2023 r. Czytelnie Internetowe w mieście zarejestrowały 3376 odwiedzin czytelników, a na wsi 2091. Udzielono 55349 informacji o bibliotece, zbiorach własnych i innych bibliotek.