Powierzchnia: 246 km kw.; liczba mieszkańców: 31470

Gmina Kozienice usytuowana jest w południowej części woj. mazowieckiego, między Warszawą a Radomiem. Największym miastem są Kozienice. Ich położenie przy drodze krajowej nr 79 Warszawa-Sandomierz-Bytom, drodze powiatowej nr 737 z Radomia i drodze krajowej nr 48 Tomaszów Mazowiecki-Białobrzegi-Kock umożliwia dogodny dojazd mieszkańcom dużych miast i wszystkim turystom, którzy z pewnością docenią walory turystyczno-krajoznawcze tego obszaru. Kozienice dzieli 30 km od węzłów kolejowych: Radom, Dęblin, Puławy i 100 km od Lublina. Dobrze rozbudowana infrastruktura i sieć połączeń drogowych powodują, że miasto jest dobrym miejscem do lokalizacji inwestycji. Szczególnie dobrze rozwija się mała przedsiębiorczość.

W skład gminy wchodzi 40 miejscowości: Aleksandrówka, Brzeźnica, Chinów, Dąbrówki, Holendry Kozienickie, Holendry Kuźmińskie, Janików, Janikó Folwark, Janów, Kępa Bielańska, Kępa Wólczańska, Kępeczki, Kociołki, Kuźmy, Łaszówka, Łuczynów, Majdany, Nowa Wieś, Nowiny, Opatkowice, Piotrkowice, Przewóz, Psary, Ruda, Ryczywół, Samwodzie, Stanisławice, Staszów, Śmietanki, Świerże Górne, Wiczkowice Górne, Wójtostwo, Wola Chodkowska, Wólka Tyrzyńska, Wólka Tyrzyńska B, Cudów, Cztery Kopce, Michałówka, Selwanówka, Wymysłów

Kozienice to jedno z najstarszych miast w Polsce, które ze względu na swoje związki z polskimi królami i ciekawej historii zasługuje na zwiedzenie. Istnieje wiele przekazów o pochodzeniu nazwy Kozienice. Wywodzono ją od "kozieńców" - legowisk saren, od dawnej nazwy rzeki Zagożdżonki - Kozielniczki, jak również od legendarnego królewskiego powiedzenia na polowaniu, kiedy to król strzelając do sarny chybił, a wtedy dworzanie wykrzyknęli chórem: "kozie nic". I chociaż zdarzenia tego nie odnotowano w annałach, historyczną prawdą jest fakt częstego przebywania w Kozienicach koronowanych głów. To tu miał postoje na trakcie z Krakowa do Wilna król Władysław Jagiełło. Bliskość doskonałych terenów łowieckich spowodowała, że królowie polscy chętnie się tu zatrzymywali, polowali i dlatego został wybudowany w XIV w. dwór myśliwski zwany zameczkiem. Zimą 1409-1410 roku rozpoczęto budowę mostu łyżwowego, który spławiony Wisłą do Czerwińska posłużył do przeprawy wojskom idącym na Grunwald. Tu było także miejsce narodzin króla Zygmunta I Starego, a Zygmunt August w 1549 r. nadał Kozienicom prawa miejskie. Położenie miasta sprawiło, że było ono widownią walk podczas każdej niemal wojny. Pod Kozienicami Stefan Czarniecki zwyciężył w 1656 r. Szwedów, przeszły tędy wojska księcia siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego niszcząc miasto, 1809 r. gen. Józef Zajączek zwyciężył pod Kozienicami wojska austriackie. Wiek XVIII to rozkwit Kozienic. Odbudowę miasta po pożarze w 1782 r. Podjął król Stanisław August Poniatowski wg planu architekta Jana Kantego Fontany zakładającego lokalizację wzdłuż jednej osi architektonicznej pałacu królewskiego - parku - rynku. Miasto posiadało szerokie ulice i place. Wybudowano tzw. "hamernię" jako rusznikarnię (fabrykę sztucerów), walcownię i kuźnię miedzi.
Po wybuchu II wojny światowej Kozienice znalazły się w rejonie działań armii "Prusy". W latach 1940-45 przeprowadzono wiele akcji zbrojnych AK i BCh, ale miało tu miejsce też wiele aresztowań i egzekucji. W końcu 15 stycznia 1945 roku nastąpiło wyzwolenie miasta spod okupacji niemieckiej. Jeszcze w tym samym roku powstała fabryka kalafonii i terpentyny, w 1963 - fabryka mebli, a w 1968 rozpoczęto budowę elektrowni. Od tego czasu nastąpił szybki rozwój miasta.
Walorem Kozienic oprócz przeszłości i cennych zabytków jest malownicze usytuowanie.
Miasto położone jest w dolinie Wisły (od wsch. i płn.-wsch.) ostatniej już, jeszcze nie uregulowanej wielkiej rzeki europejskiej o naturalnym charakterze i na skraju jednego z najbogatszych przyrodniczo, największych kompleksów leśnych w centralnej Polsce – Puszczy Kozienickiej (płd.-zach.). Stanowi ona część dawnej Puszczy Radomskiej, rozciągającej się niegdyś pomiędzy rzekami: Wisłą, Pilicą i Kamienną i łączącą się z Puszczą Świętokrzyską.
Kozienice słyną także z największej w Polsce elektrowni opalanej węglem kamiennym, ekologiczna, przyjazna środowisku i miastu. Wkomponowana w otoczenie i znacznie zmodernizowana, stała się miejscem nowych inwestycji i zapewniała pracę znacznej części mieszkańców.

Gmina Kozienice charakteryzuje się dużym udziałem dobrej klasy użytków rolnych. Tradycje w produkcji owoców stanowią znakomite perspektywy dla przetwórstwa. Rolnicy specjalizują się w produkcji warzywno-ogrodniczej. Do produkowanych bardzo dobrej jakości warzyw należą m. in. brukselka, kalafior, marchew, kapusta, ogórki. Region ten stwarza także znakomite warunki do rozwoju agroturystyki.
Gmina współpracuje z Gminą Związkową Gőllheim i Związkiem Miast i Gmin Nadrenii Palatynu z siedzibą w Moguncji oraz z gminą Chuguiv na Ukrainie i miastem Medzilaborce na Słowacji. Kozienice stowarzyszone są również z miastami La Clayette (Francja) i Marano Eguo (Włochy). Kontakty te obejmują wymianę młodzieży, wymianę twórców kultury, współpracę pomiędzy jednostkami straży pożarnej, wymianę doświadczeń oraz współpracę przy rozwoju małego biznesu.