Powierzchnia: 84 km kw.; Liczba mieszkańców: 4232

 

Gmina ta jest najbardziej wysuniętą na południe gminą powiatu kozienickiego. Część powierzchni gminy położona jest w obszarze Równiny Radomskiej, ale najważniejsze przyrodnicze walory koncentrują się w dolinie Wisły. Graniczy z gminami Sieciechów, Puławy (woj.lubelskie), Policzna i Garbatka -Letnisko. Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka 738 Słowiki-Góra Puławska.

W skład gminy wchodzi 19 miejscowości: Boguszówka, Borek, Gniewoszów, Kociołek, Marianów, Markowola, Markowola Kolonia, Mieścisko, Oleksów,Podmieście, Regów Nowy, Regów Stary, Sarnów, Sławczyn, Wólka Bachańska, Wysokie Koło, Zalesie, Zdunków i Zwola.

Atutem gminy jest położenie na nadwiślańskich, atrakcyjnych krajobrazowo terenach, bliskość terenów turystycznych (Kazimierz Dolny, Janowiec, Garbatka-Letnisko, Czarnolas) ,zabytki oraz dobre warunki naturalne dla produkcji rolniczej.

Największą miejscowością gminy jest Gniewoszów. Nazwa miejscowości pochodzi od nazwiska starego rodu szlacheckiego Gniewoszów z Oleksowa. Najstarsza wzmianka o wsi występuje w przywileju lokacyjnym z 1693 r., który zapewniał wolność osiedlania się w miasteczku i uprawnienia handlu i rzemiosł. Gniewoszów został założony na gruntach wsi Oleksów przez właściciela dóbr sarnowskich, podstolego województwa sandomierskiego Jana Gniewosza herbu Rawicz. Miasto położone było przy trakcie z Warszawy do Lublina, dzięki czemu początkowo bardzo rozwijało się gospodarczo. W latach swojej świetności Gniewoszów posiadał sąd i urząd gminy, stację pocztową i szkołę podstawową. Mieszkańcami były osoby narodowości polskiej, żydowskiej i niemieckiej. Jednak częste pożary oraz wylewy Wisły doprowadziły stopniowo do jej malejącego znaczenia, a w konsekwencji do utraty praw miejskich w 1869 roku.
Gniewoszów to gmina typowo rolnicza, z rozwiniętą produkcją roślinną i zwierzęcą. Na lepszych glebach nadwiślańskich jest sporo sadów. W pozostałej części gminy występują liczne plantacje truskawek, z których uprawy gmina słynie od kilkudziesięciu lat. Rolnicy zajmują się też hodowlą koni, produkcją żywca wieprzowego i mleka. Poza rolnictwem część mieszkańców pracuje zawodowo prowadząc własną działalność gospodarczą. Na terenie gminy nie ma rzadnych zakładów przemysłowych.