Piotr Sobolewski ma 17 lat, jest uczniem I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Kozienicach, będzie reprezentował interesy wszystkich uczniów na forum Partii Dzieci i Młodzieży. Pierwszy krajowy zjazd członków tej partii zaplanowano na 13 lutego 2008 roku w Warszawie. Osoby niepełnoletnie tworzą radę zwolenników, której przewodniczy Piotr Sobolewski. Pierwszym jego działaniem jest wybór rzecznika praw ucznia w kozienickim liceum, w tym celu zostanie przeprowadzone referendum, a później wybory. Najważniejszym zadaniem przewodniczącego będzie znalezienie i wypromowanie reprezentanta regionu, który weźmie udział w wyborach do parlamentu i będzie tam reprezentował interesy dzieci i młodzieży. W statucie partii zapisane jest, że parlamentarzysta w przypadku utraty zaufania ludzi młodych, musi zrzec się mandatu posła. Piotra do udziału w konkursie namówła opiekunka samorządu szkolnego, pani Beata Smykiewicz – Różycka. Pierwszym etapem było napisanie pracy, o błędach w systemie polskiej edukacji widzianej oczami ucznia, następnie wykład na ten temat przed gronem wybitnych profesorów.

Partia Dzieci i Młodzieży to formacja polityczna założona 14 kwietnia 1993 roku z inicjatywy profesor Marii Łopatowskiej, pedagog, obrończyni praw dziecka i autorki 28 książek o wychowaniu. Jej głównym celem jest ochrona praw i interesów dzieci oraz niepełnoletniej młodzieży na scenie społecznej i politycznej.

(inf. za: Echo Dnia nr 35 str. 10)