Urodził się w 1953 r. w Kuźmach k. Kozienic. Zdolności plastyczne przejawiał już od najmłodszych lat. Debiutował w 1988 r. prezentując swoje prace na wystawie zorganizowanej przez kielecki oddział PAX. Jego rzeźby utrzymane są w konwencji ludowej. Swoje prace prezentował na kilkunastu wystawach indywidualnych i zbiorowych, m.in w Kozienicach, Pionkach, Zwoleniu, Radomiu, Puławach, Warce, Górze Kalwarii oraz w Szydłowcu. Jego dorobek twórczy został wyróżniony m.in. odznaką Zasłużony Działacz Kultury w 2005 r. Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie oddział w Kozienicach.cyt. za: Twórcy powiatu kozienickiego, Kozienice 2008 r.