Na ekranie R. Zoppi. Wykład z prezentacją starych fotografii wygłosiła Elżbieta Stąpór, w klimat lat 20. wprowadził nas p. Stanisław Wdzięczny,   
        prezentując muzykę ze starych płyt.

          
        Goście Biblioteki. Od lewej p. Byszewski, obok p. A. Sas-Jaworska, obecny dyrektor Stadniny p. Filip Sondij i poprzedni p. Józef Kempa

          
        stoi p. Jan Małecki - jeden z ostatnich masztalerzy pamiętajacych czasy Zoppiego, z prawej p. Zofia Śmietanka - długoletnia księgowa Stadniny

          
         R. Zoppiego wspominają p. Władysław Byszewski, oraz prof. SGGW p. Jerzy Kita, w głębi zdjęcie powojenne Zoppi`ego na koniu     
   
          
         Żona dyrektora Stadniny w latach 1951 -1991 Jerzego Sas - Jaworskiego Anna, też pamięta dyr. Zoppi`ego, obok z prof. J. Kitą

          
         p. Wacław Pieniak opowiada o swojej karierze dżokeja, p. Byszewski wpisuje się do kroniki Stadniny, ze wzruszeniem skonstatował, 
         że na 3. stronie kroniki, w 1949 r. wpisu dokonali jego rodzice, na pierwszym planie statuetka jaką otrzymał "Skarb" - ogier hodowli Zoppi`ego
         i jego ulubieniec

          
        Karykatura z 1936 r. obrazująca oddanie Zoppi`ego koniom.                 Biblioteka dziekuje p. Stanisławowi Wdzięcznemu za wprowadzenie
                                                                                                          dźwiękami starych piosenek w przedwojenny klimat.

Wykład o Ryszardzie Zoppi`m, pierwszym dyrektorze i twórcy kozienickiej stadniny zostanie opublikowany w XXII zeszycie ZIEMI KOZIENICKIEJ.

Elżbieta Stąpór