Inauguracja polsko – amerykańskiego konkursu czytelniczego

LIBROS LEGE 2009

W Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego, 3 marca 2009 r. o godzinie 17.30 nastąpiła inauguracja polsko – amerykańskiego konkursu czytelniczego LIBROS LEGE 2009. Słowo wstępne wygłosił dr Michał Strąk, dyrektor Biblioteki, następnie pokazano krótką prezentację multimedialną LIBROS LEGE 2008 i 2009.  Wybrane teksty w języku angielskim czytali: Marcin Nawrot - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Paweł Kwieciński – Radio dla Ciebie, Rafał Zięba – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, oraz prowadzący spotkanie Filip Łobodziński – Newsweek. Gościem honorowym na inauguracji był J. E. Victor Ashe – Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki.

W konkursie uczestniczy również Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice - Biblioteka Powiatowa. Wszelkie szczegóły na temat I etapu konkursu w Kozienicach są dostępne w zakładce biblioteka powiatowa-Kozienice-konkursy-Libros Lege.

Ogólne informacje o konkursie na: www.msib.pl

(Wojciech Stachurski)

Słowo wstępne wygłosił dr Michał Strąk, dyrektor Biblioteki m. st. Warszawy

Gość honorowy inauguracji J.E. Victor Ashe - Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki

Od lewej prowadzący spotkanie Filip Łobodziński - Newsweek, J.E. Viktor Ashe - Ambasador USA, Rafał Zięba - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Paweł Kwieciński - Radio dla Ciebie, Marcin Nawrot - Ministerstwo Spraw Zagranicznych.