Wójt Gminy Sieciechów

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych

w Sieciechowie

maja zaszczyt zaprosić

na doroczne obchody Święta Odzyskania Niepodległości

w 71 rocznicę pacyfikacji wsi Kępice,

które odbędą się w dniu 26.10.2014 r.

Program uroczystości

godz. 12.00 - uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Opactwie z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej WP, Orkiestry Wojskowej Sił Powietrznych z Dęblina, organizacji kombatanckich, władz samorządowych, zaproszonych gości, szkól, mieszkańców.

po zakończeniu Mszy Św. montaż słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży

z Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie,

przejazd na cmentarz parafialny w Opactwie gdzie znajduje się mogiła pomordowanych

partyzantów z czasów II wojny światowej

- modlitwa

- składanie kwiatów i zapalenie zniczy w miejscu pamięci narodowej

przejazd pod pomnik ku czci pomordowanych żołnierzy BCh i AK w Kępicach

- przemówienia władz,

- Manifestacja patriotyczna:

APEL POLEGŁYCH

SALWA HONOROWA

- złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym pacyfikację mieszkańców wsi Kępice

Po zakończeniu uroczystości organizatorzy zapraszają na spotkanie koleżeńskie

(budynek byłej szkoły podstawowej w Kępicach).