1 kwietnia 2022 r. o godz. 15.00 w kozienickim muzeum odbędzie się wernisaż wystawy „Magia bursztynu”, ze zbiorów Polskiej Akademii Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie.

Na wystawie przedstawiona zostanie geneza bursztynu, występowanie, jak również inkluzje roślinne i zwierzęce. Pokazane zostaną także sposoby wykorzystania naturalnego bursztynu od czasów przedhistorycznych do współczesności. Zaprezentowane zostaną również imitacje bursztynu oraz żywice kopalne świata.
Wernisażowi towarzyszyć będą prelekcje pracowników PAN Muzeum Ziemi w Warszawie – Katarzyny Kwiatkowskiej i Michała Kazubskiego („Co o bursztynie wiedzieć trzeba”) oraz Alicji Pielińskiej („Bursztyn dla zdrowia i urody”). Prelekcje przybliżą zgromadzonym szereg istotnych informacji i ciekawostek.

Wystawę przygotował Dział Bursztynu PAN Muzeum Ziemi w Warszawie wg koncepcji prof. Barbary Kosmowskiej-Ceranowicz. Ekspozycja prezentowana była w wielu muzeach w Polsce i za granicą.
„Magia bursztynu” będzie dostępna dla zwiedzających w kozienickim muzeum do 3 maja 2022 r.