Gmina Kozienice, Starostwo Powiatowe w Kozienicach, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Kozienice, Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych zapraszają 10 października (niedziela) 2021 r., godz. 12.00 na Uroczystość Religijno-Patriotyczną

 

Program uroczystości:
11.45 - Zbiórka pocztów sztandarowych przy kościele Świętej Rodziny w Kozienicach
12.00 - Msza św. w intencji tragicznie zmarłego dowódcy oddziału partyzanckiego AK Michała Gumińskiego Cezara
12.50 - Przejazd delegacji i uczestników pod pomnik-mogiłę ppor. Michała Gumińskiego Cezara na cmentarzu wojennym w Kociołkach
13.10 - Okolicznościowe przemówienia, składanie kwiatów i wieńców przy pomniku

 

Przedsięwzięcie zrealizowano dzięki dotacji Gminy Kozienice w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.