Podczas inscenizacji przedstawiony będzie m.in. jeden z elementów oporu i walki Polaków z niemieckim okupantem – odbicie hitlerowskiego więzienia 8 sierpnia 1943 r. przez oddział partyzancki Batalionów Chłopskich pod dowództwem Bolesława Krakowiaka „Bilofa”, który uwolnił około 120 polskich więźniów.


Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu „Każdy dzień jest podróżą przez historię” dofinansowanego przez Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Gminę Kozienice.


A.P.