OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU DZIECKA

 


Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie (utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie) przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice im. ks. F. Siarczyńskiego w Kozienicach Filię nr 8 - Mediatekę
ul. Warszawska 22, 26-900 Kozienice wizerunku, głosu, wypowiedzi mojego dziecka …………………………………………………............................... do celów działań informacyjno – promocyjnych związanych z działalnością Biblioteki bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas działań mogą być zamieszczone na stronie internetowej Biblioteki, serwisie Facebook oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych w mediach i prasie. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji.
Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania
i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (także wynagrodzenia) względem Biblioteki, z tytułu wykorzystywania wizerunku, głosu, wypowiedzi mojego dziecka na potrzeby określone w oświadczeniu.
Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych, oraz że zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.
Jednocześnie Biblioteka informuje, że część serwerów serwisu Facebook znajduje się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Dane dziecka zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                         . ….…….........…………………………….
                                                                                                                                                                        Czytelny podpis, Data

Oświadczam ponadto, iż przyjmuje do wiadomości, że:

- administratorem tak zebranych danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. F. Siarczyńskiego w Kozienicach, ul. J. Kochanowskiego 22, 26-900 Kozienice;
- moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa;
- dane osobowe mogą zostać udostępnione na mocy przepisów prawa organom państwowym;
- dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
- podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne ww. celu;
- mam prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
- mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych,
- mam prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody,
- mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
- Inspektorem Ochrony Danych dla ww. Biblioteki jest: Marcin Grabarczyk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

                                                                                                                                                                                          ..................……………….........................
                                                                                                                                                                                                  Czytelny podpis, Data
 

OŚWIADCZENIE - PLIK DO POBRANIA