Brzóza:

1. Kościół św. Bartłomieja wybudowano w 1520 r. Podczas wojny ze Szwedami został zniszczony. Obecna neogotycka świątynia pochodzi z XIX w. Został wzniesiony i wyposazony staraniem carskiego gen. Adama Ożarowskiego. W kościele znajduje się barokowa, XVIII-wieczna, rzeźbiona w drewnie ambona sprowadzona z Klasztoru Cystersów w Oliwie, dzwon z poł. XIX w., dwa cykle 8 i 7 płaskorzeźb pochodzących z Oliwy, wykonanych ok. 1635 r. przez Andrzeja Gotckena i liczne epitafia m.in. Adama Ożarowskiego

2. Ruiny pałacu odremontowane ok. poł. XIX w. przez Adolfa Loewego dla gen. Adama Ożarowskiego, zapewne na zrębach poprzedniego budynku z II poł. XVIII w. Pałac został spalony w czasie II wojny światowej, pozostały jedynie piwnice i przypałacowy park z wiekowymi drzewami. Do Brzózy od Sewerynowa prowadzi aleja lipowa wysadzona lipami – ponad 300 drzew, obecnie pomników przyrody.

3. Pomnik misji odbytych w Brzózie w 1839 r. Pomnik jest bogato zdobiony, w centrum umieszczona jest tarcza z herbami rodziców fundatora - Rawicz i Topór - zawieszeniem są detale w postaci pięciu strusich piór, symetrycznie wokół herbów umieszczone są motywy dekoracyjno-ozdobne przedstawiające elementy z bronią  białą i sztandarami, pod tarczą jest krzyż Orderu św. Jerzego, na postumencie znajdują się armaty i kule armatnie, bębny i kotły wojenne. 

 

Miejsca pamięci narodowej

 

Brzóza
Pomnik w hołdzie żołnierzom poległym w II wojnie światowej

Cecylówka
Obelisk upamiętniający kaźń mieszkańców Cecylówki i okolicznych wsi dokonaną przez Wehrmacht 13 września 1939r.
Chodków
Obelisk, pamiątka walki oddziału „Hubala” mjr Henryka Dobrzańskiego

Głowaczów
1. Pomnik ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego
2. Pomnik upamiętniający ponad 2000 osób – mieszkańców gminy Głowaczów zamordowanych i poległych w czasie II wojny światowej

Lipa
Pomnik powstańców styczniowych ustawiony na cześć poległych podczas bitwy z wojskami carskimi 15 lutego 1864 r. żołnierzy z oddziału powstańczego " Dzieci Warszawy".  W bitwie tej oddział pod dowódcą por. Piotra Gąsowskiego został całkowicie rozbity, na polu boju padło około 40 powstańców, 87 zostało rannych, 14 dostało się do niewoli. Ocaleli jedynie kawalerzyści z dowódcą, ktorym udało się uniknąć rzezi.

Studzianki Pancerne
Pomnik mauzoleum upamiętniający ciężką bitwę pancerną stoczoną w 1944 r. przez Brygadę Pancerną im. Bohaterów Westerplatte z Dywizją Pancerno-Spadochronową „Herman Goering”. Na cokole stoi czołg T-34, a tablice przypominają poległych w bitwie pod Studziankami, stoczonej z hitlerowskim najeźdźcą 9-16 sierpnia 1944 r.

 

 

Dodatkowe informacje na temat zabytków Gminy Głowaczow w poniższym linku: 

http://kozienicepowiat.pl/powiat-kozienice/dziedzictwo-kulturowe/zabytki.html

https://www.google.pl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.kozienice.radom.lasy.gov.pl/documents/11022/24050123/Vademecum%2Bmiejsc%2Bpami%25C4%2599ci%2Bi%2Bobiekt%25C3%25B3w%2Bkulturowych%2Bna%2Bterenie%2BNadle%25C5%259Bnictwa%2BKozienice/6dbe7f37-b62f-5ebe-513c-ee48ad122bbf&ved=2ahUKEwj04Pjb3dbhAhUHlIsKHVT-BQkQFjACegQICBAG&usg=AOvVaw3msDgeEAw5T8Jr10M1BANy&cshid=1555491160238