klechdy kozienickieKaraś, Janusz (1957-2018 ). Klechdy kozienickie /Janusz Karaś ; [rys. Autora].
Kozienice, [2011].
80 s. : il. ; 21 cm.
Opowiadanie dziecięce polskie - 21 w.
978-83-907679-6-3


            Zamieszczone w tej książce klechdy i legendy są związane z kozienicką ziemią, wystarczy tylko wziąć mapę turystyczną i wybrać szlaki, które mogą Czytelnika zaprowadzić do przywołanych miejsc. Niektóre baśnie pamiętam z dzieciństwa. W długie zimowe wieczory siadywałem na kolanach mojego dziadka i słuchałem. Ożywały w mojej wyobraźni hufce zbrojnych, podróżujących kupców, pięknych i okrutnych księżniczek. Marzyłem o ukrytych skarbach, zaśmiewałem się z przygód sympatycznego i głupiego diabła Chwostka, którego byle baba potrafiła wywieść w pole. Wykorzystałem również kilka wątków z popularnych baśni, przetworzyłem je na potrzeby tej książki, nadając im własny kształt i adaptując je do miejsc istniejących na ziemi kozienickiej i zdarzeń, które rzeczywiście miały miejsce.

            „Klechdy kozienickie” zawierają opowiadania o cechach baśni, ale również nawiązują do tematyki historycznej, przybliżając dawne czasy i gwarę, jaką posługiwała się kiedyś miejscowa ludność.

Być może pominąłem jakieś baśnie, które były kiedyś przekazywane w naszym regionie. Pozostaje mi żywić nadzieję, że w przyszłości etnografowie okażą większą od mojej w tym względzie dociekliwość.

            Dziękuję Bibliotece Publicznej w Kozienicach za trud włożony w pozyskanie środków na wydanie tej książki, przygotowanie tekstu do druku i wydanie. Dziękuję pani Marii Wasińskiej, która udzieliła mi wielu cennych rad i dokonała korekty pracy.

Serdecznie dziękuję sponsorom wydania: Urzędowi Marszałkowskiemu zarządzającemu Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r. i Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice. Bez ich dofinansowania książka nie ukazałaby się.

Janusz Karaś