kozieniceSiarczyński, Franciszek (1758-1829). Kozienice / Franciszek Siarczyński ; oprac. Józef Gacki ; poprzedził słowem o autorze i zaopatrzył posł. Stanisław Zieliński.
Kozienice : Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Franciszka Siarczyńskiego, 1997.
XXIV, 62, X s. : faks., 1 fot., 2 portr., 1 rys., err. ; 20 cm.
Tekst również na s. 2 i 3 okł.
Kozienice (woj. Mazowieckie) -16-19 w.
83-907679-0-2

 

 

Franciszek Dionizy Siarczyński, wybitny pisarz polskiego Oświecenia, geograf i historyk, publicysta i bibliotekarz., urodził się 12.X.1758 r w Hruszowicach w ziemi przemyskiej. Początkowo uczył się u jezuitów w Jarosławiu i w Rzeszowie do 1773 r. Wstąpił wówczas do zgromadzenia pijarów w Podolińcu na Spiszu, gdzie po dwóch latach przyjął profesję. Uczył się dalej w szkołach pijarskich w Rzeszowie, Międzyrzeczu Koreckim, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz w Warszawie, gdzie w 1783 r. przyjął święcenia kapłańskie. W czasie nauki i studiów uczył także niższe klasy w szkołach pijarskich. Potem uczył w Łukowie (1778-1780), w Collegium Nobilium w Warszawie(1781-1785), w Radomiu (1785-1787) i w Collegium Regium w Warszawie (1786-1789).
14 sierpnia 1789 roku objął otrzymane od króla w jego dobrach stołowych porobostwo kozienickie. Wcześniej uzyskał zwolnienie od ślubów zakonnych, zamieniając habit na sutannę. W Kozienicach zastał wiele zaniedbań w gospodarce i beneficjum parafialnym. Zakupił budynek dla szpitala i szkoły parafialnej przeznaczając nań część własnych dochodów.
Podczas dziesięcioletniego pobytu w Kozienicach nie zaniedbywał pracy naukowej. Wykorzystując materiały lokalne, opracował dwie wyprawy i słownik geograficzny: Ekonomia Kozienickich dóbr stołowych JKM-ci w województwie sandomierskim powiecie radomskim, Kozienice i Opis powiatu radomskiego.

Wydawnictwo pt. "Kozienice"
daje początek piśmiennictwu regionalnemu poświęconemu ziemi kozienickiej. Autor opisuje wycinek dziejów ówczesnego powiatu radomskiego położonego w międzyrzeczu Pilicy, Wisły i Kamiennej a linia Nowe Miasto nad Pilicą. Franicszek Siarczyński rozpoczął je poprzez opublikowanie artykułu pt. Ekonomia kozienicka dobr stołowych JKMC w województwie sandomierskim, powiecie radomskim w warszawskim "Dzienniku Handlowym". W opracowaniu opisuje przeszłość miasta oraz charakterystykę przemysłu, rzemiosła, rolnictwa i miejscowości należących do ekonomi kozienickiej. Dzieło opublikował Józef Gacki w "Pamiętniku Religijno-Moralnym".