opowiesciKaraś, Janusz (1957-2018 ).
Kozienickie opowieści / aut. Janusz Karaś ; il. Janusz Karaś.
Kozienice ; Radom : Skaut.pl, 2008.
96 s. :il. ; 21 cm
Opowiadanie polskie - 21 w.

 
978-83-60126-79-0
 
 
 
 
 
 
 

Oddając do rąk czytelników niniejszy zbiór opowiadań, mam nadzieję, że spełniam wyrażane gdzieniegdzie oczekiwania na przedstawienie naszych lokalnych dziejów w sposób prosty i przyjazny dla odbiorców, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Po zmianach ustrojowych lat dziewięćdziesiątych XX wieku, systematycznie i stale zalewa nas papka zamerykanizowanej pseudokultury, co jest pewnie reakcją na brak informacji o kulturze zachodniej w czasie, gdy oddzielała nas „żelazna kurtyna”. Najbardziej podatni na infiltrację obcych mód i trendów są ludzie młodzi, wielu z nich opuszcza rodzinne strony i ojczyznę w poszukiwaniu pracy i lepszego życia.  Chciałbym, aby moje opowieści, ukazujące barwną historię naszych przodków na tej ziemi, budziły w nas dumę z faktu, że to tu są nasze korzenie, tu nasi dziadowie zmagali się z przyrodą, naturą i wrogami, żyjąc w koegzystencji z odwieczną puszczą.

Nie jestem historykiem, nie mam warsztatu historyka, moim zamiarem nie było też pisanie monografii, ani podręcznika historii regionu, chciałem tylko przybliżyć i oswoić przeszłość, zaciekawić. Być może zainspiruję kogoś do stawiania pytań, dalszych poszukiwań i zgłębiania wiedzy, a może wzbudzę w kimś umiłowanie ziemi rodzinnej?

Dziękuję Bibliotece Publicznej w Kozienicach, że wzięła na siebie trud redakcji tekstu i jego wydania. Dziękuję p. Elżbiecie Stąpór za życzliwość i podtrzymywanie wytrwałości w moich zamiarach oraz podsunięcie kilku pomysłów, które później rozwinąłem.

Dziękuję korektorkom, pani Jolancie Łuczywo, która pierwsza korygowała moje błędy, oraz pani Marii Wasińskiej, która pracę oszlifowała i udzieliła mi wielu cennych rad.

  Serdecznie dziękuję sponsorom wydania, bez ich ofiarności, książka ta nie ukazałaby się.

                                                                                                                  Janusz Karaś