Załącznik nr 4b do Z8/2018 z dnia 25.05. 2018 r.

 

 

KOMUNIKAT DLA CZYTELNIKÓW, UŻYTKOWNIKÓW I KONTRAHENTÓW BIBLIOTEKI

 

 

W związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych w połączeniu z faktem zbierania danych osobowych od osób których dane dotyczą, Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 GDPR informuje:

Administratorem gromadzonych Państwa danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego, ul. Jana Kochanowskiego 22, 26-900 Kozienice, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: (48) 614 25 54;

Inspektorem Ochrony Danych przetwarzanych w Bibliotece jest: Marcin Grabarczyk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Celami przetwarzania danych osobowych są: dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, ewidencjonowanie osób korzystających z zasobów Biblioteki, zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia Biblioteki, zapewnienie dostępu do towarów i usług.

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.); ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. 1997 nr 114 poz. 740 z późn. zm.), Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997, nr 89, poz. 555 z późn. zm.), ustawa z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991, Nr 114 poz. 493 ze zmianami), ustawa z dnia 29 stycznia 2004, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) lub zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie jej danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, nie dłużej niż 5 lat po wygaśnięciu wszelkich roszczeń i zobowiązań obu stron wynikających z tych przepisów.

Użytkownicy i kontrahenci Biblioteki mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Użytkownicy i kontrahenci Biblioteki mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

Użytkownicy Biblioteki mają także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Użytkownicy i kontrahenci Biblioteki mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym i warunkiem zawarcia umowy; jest dobrowolne ale konieczne. Brak zgody na przetwarzanie danych powoduje niemożność zrealizowania przez Bibliotekę uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.