Plan działań edukacyjnych, kulturalnych i propagujących czytelnictwo w Bibliotece w 2017 r.

 

 

Biblioteka Główna Oddzial dla Dzieci


Styczeń:
- "Bibliotekarz w Przedszkolu" zajęcia z dziećmi - PP Nr 4 i kl. 0 PSP Nr 1

Luty:
- "Bibliotekarz w Przedszkolu" zajęcia z dziećmi - PP Nr 4 i kl. 0 PSP Nr 1
- "Biblioteka - super sprawa to nauka i zabawa".
- "Śladami baśni i bajek po krajach Unii Europejskiej". Literackie, krajoznawcze, edukacyjne i muzyczne zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych (13-24.02.2017)

Marzec:
- "Bibliotekarz w Przedszkolu" zajęcia z dziećmi - PP Nr 4 i kl. 0 PSP Nr 1

Kwiecień:
- "Przedszkolaki w Bibliotece" zajęcia z dziećmi - PP Nr 4 i kl. 0 PSP Nr 1
- 28 kwietnia "Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej" - lekcja biblioteczna

Maj:
- 2 i 4 maja "Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej" - lekcja biblioteczna.
- 11 maja XII Spotkanie Najżarłoczniejszych Pożeraczy Książek.
- 8- 15 maja - Tydzień bibliotek: wycieczki ze szkół i przedszkoli, lekcje biblioteczne.
- "Przedszkolaki w Bibliotece" zakończenie zajęć z dziećmi z PP Nr 4. Pasowanie na czytelnika.

Czerwiec:
- "Przedszkolaki w Bibliotece" zakończenie zajęć z dziećmi z kl. 0 PSP Nr 1 -pasowanie na czytelnika.
- konkurs dla kl. VI ,,Co wiemy o historii Polski".
- 3. 06. - III wydanie Nocy Bibliotek.

Lipiec / Sierpień
Wakacje w bibliotece ,,Nie telefon, nie komputer ale książka rozwija i nudę zabija".

Wrzesień:
- "Przedszkolaki w Bibliotece" zajęcia z dziećmi z przedszkola.

Październik:
- "Przedszkolaki w Bibliotece" zajęcia z dziećmi z przedszkola.

Listopad:
- "Bibliotekarz w Przedszkolu" zajęcia z dziećmi z przedszkola.
- Jeszcze Polska nie zginęła...świętujemy 11 listopada! - lekcja biblioteczna.

Grudzień:
- ,,Bibliotekarz w Przedszkolu" zajecia z dziećmi z przedszkolu
- Kiermasz "Książka pod choinkę – najlepszy prezent".

W br. planujemy zorganizować projekt z udziałem przedszkolaków z Przedszkola nr 4 i 5 pt. "Nasza pierwsza bajka". W ramach projektu dzieci będą wymyślały bajkę lub opowieść pod kierunkiem Radka Mazura, który wymyślone historie opracuje do druku, a dzieci – autorzy opowieści - zilustrują własnymi rysunkami. Na koniec roku zostanie wydana kolorowa książka, której autorami będą przedszkolaki

 

Zajęcia tematyczne dla uczniów klas I-III zapraszamy nauczycieli na uzgadnianie terminów lekcji z bibliotekarką Anią Gola - osobiście w godzinach pracy biblioteki lub telefonicznie 48 614 25 54

1. Witajcie w świecie książek!
Zapoznanie z pomieszczeniami biblioteki oraz jej zbiorami. Dokładne zapoznanie z księgozbiorem dla dzieci najmłodszych, z układem księgozbioru. Kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania ze zbiorów biblioteki. Kształtowanie postawy poszanowania książek i zasad wypożyczania książek.

2. Poznajemy książki dla dzieci i ich twórców.
Zapoznanie z polską i światową literaturą dla dzieci. Zapoznanie z autorami książek dla dzieci i ich twórczością.

3. Jak zbudowana jest książka?
Poznanie podstawowych elementów budowy książki i ich funkcji. Kształcenie umiejętności właściwego korzystania z książki z wykorzystaniem jej aparatu pomocniczego. Wyrabianie nawyku stosowania zakładek.

4. Jesteśmy ilustratorami książek.
Poznanie elementów składających się na szatę graficzną. Omówienie roli ilustratora –
współtwórcy książki. Uwrażliwienie na piękno i rolę ilustracji. Kształtowanie umiejętności
samodzielnego wyboru książki i wykonanie ilustracji do treści książki lub projektowanie okładki, obwoluty.

5. Jak zostać mistrzem ortografii? Korzystamy ze słownika ortograficznego.
Poznanie budowy słownika. Wyszukiwanie wyrazów o określonej trudności ortograficznej. Wyrabianie nawyku posługiwania się słownikiem w procesie samodzielnego uczenia się.

6. ,,Czy znasz wiesze Jana Brzechwy?” Konkurs czytelniczy dla klas. III.

7. ,,Cudowna i zabawna kraina Juliana Tuwima”. Konkurs czytelniczy dla klas. II.

8. „W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia”. Głównym celem zajęć jest wzbogacenie wiadomości na temat tradycji związanych ze świętami, rozwijanie samodzielności i aktywności twórczej oraz wzmacnianie wzajemnych relacji w rodzinie. Praca z książką BeatyAndrzejczuk ,,Historia ukryta w czekoladzie".

9. ,,Na Szlaku Wiślanym" - niezwykła podróż po Polsce. Prezentacja multimedialna o mniej znanych miejscowościach znajdujących się wzdłuż Wisły, legendy i podania dotyczące tych miejsc, zajęcia plastyczne, quizy, zagadki. (Rok 2017 – rokiem rzeki Wisły).

10. "Jestem Polakiem i szanuję symbole". Celem zajęć jest kształtowanie postaw patriotycznych, dumy z narodowych wartości, kształtowanie tożsamości narodowej, poznanie i utrwalanie symboli narodowych.
(11 listopada, 2 maja).

11. Kiedy człowiek czuje się szczęśliwy? Rozmowa o uczuciach. Praca z tekstem J. I. Kraszewski ,,Kwiat paproci".

12. Po co nam zasady? Zajecia na podstawie książki Z. Staneckiej ,,Basia i wolność".

 

Zajęcia tematyczne dla uczniów klas IV-VIzapraszamy nauczycieli na uzgadnianie terminów lekcji z bibliotekarką Anią Gola - osobiście w godzinach pracy biblioteki lub telefonicznie 48 614 25 54

1. Eureka! Czy wiesz, że w Kozienicach jest biblioteka!?
Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów. Ćwiczenie umiejętności odnalezienia podstawowych informacji w wydawnictwach informacyjnych. Zapoznanie uczniów z podstawowym zestawem słowników, leksykonów i encyklopedii.

2. Czy wszystko wiem o dawnych książkach?
Zapoznanie uczniów z najważniejszymi wiadomościami o historii książki.

3. Z książką popularnonaukową poznaję świat.
Pobudzanie zainteresowań poznawczych uczniów. Kształcenie nawyku czytania książek popularnonaukowych. Ukazanie przydatności literatury popularnonaukowej w pogłębianiu wiedzy i uzupełnianiu wiadomości.

4. ,,Na Szlaku Wiślanym" - niezwykła podróż po Polsce. Prezentacja multimedialna o mniej znanych miejscowościach znajdujących się wzdłuż Wisły, legendy i podania dotyczące tych miejsc, quizy, zagadki.
(Rok 2017 – rokiem rzeki Wisły).

 

Filia nr 1, Kozienice, ul. Kopernika 8

 

Zapraszamy uczniów i nauczycieli na lekcje biblioteczne. W br proponujemy następujace tematy:
"Kozienice - moje miasto”, „Poznajemy Bibliotekę”, „Pierwsza wizyta w Bibliotece”, „Spotkanie z książką w Bibliotece”, „Opowieści o ..., czyli spotkanie z legendą”
Zapraszamy nauczycieli do uzgadniania terminów lekcji z bibliotekarką Basią Arendarską - osobiście w godzinach pracy biblioteki lub telefonicznie 48 614 65 61

Styczeń:
9.01.2017 Ogłoszenie konkursu rękodzieła dla lokalnych twórców pn. „Płynie Wisła płynie...”
10 stycznia - godz. 9.00 lekcja biblioteczna
10 i 17 stycznia - godz.15.00 spotkanie w Klubie Miłośników Robótek Ręcznych „Niteczka”


Luty:
7 i 21 lutego - godz.15.00 spotkanie w Klubie Miłośników Robótek Ręcznych „Niteczka”
13-26.02.2017 Ferie w bibliotece
28 lutego - godz. 9.00 lekcja biblioteczna

Marzec:
7 marca godz. 9.00 lekcja bibliotecza
7 i 14 marca - godz.15.00 spotkanie w Klubie Miłośników Robótek Ręcznych „Niteczka”
21 marca - godz. 16.00 Światowy dzień poezji. Wieczorek poetycki – Haliny Budniak
30 marca - godz.16.00 „Niteczka dzieciom” warsztaty rękodzieła

Kwiecień:
3 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci - ogłoszenie konkursu literackiego pn. „W baśniowym świecie Andersena”
4 kwietnia - godz.15.00 spotkanie w KMMR „Niteczka”
25 kwietnia - godz. 9.00 lekcja biblioteczna

Maj:
Tydzień bibliotek: wycieczki ze szkół i przedszkoli, lekcje biblioteczne
9 maja - godz.9.00 Spotkanie z ciekawymi ludźmi – Benedykt Janaszek – rzeźbiarz
9 maja - godz.15.00 spotkanie w KMMR „Niteczka”
10 maja - godz. 9.00 Rozstrzygniecie konkursu literackiego pn. „W baśniowym świecie Andersena”
23 maja - godz. 9.00 lekcja biblioteczna
20 maja - godz. 16.00 Rozstrzygniecie konkursu rękodzieła dla lokalnych twórców pn. „Płynie Wisła, płynie...”
udział w Kiermaszu w ramach Festynu Rodzinnego Trójki w PSP nr 3

Czerwiec:
1-7 czerwca - Cała Polska Czyta Dzieciom
8 czerwca - godz.16.00 „Niteczka dzieciom” warsztaty rękodzieła
20 czerwca - godz.15.00 spotkanie w KMMR „Niteczka”


Lipiec, Sierpień:
Wakacje w bibliotece (według odrębnego planu)


Wrzesień:
5 i 19 września - godz.15.00 spotkanie w KMMR „Niteczka”
26 września godz.9.00 pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych PSP Nr 3.


Październik:
4 października - godz.9.00 spotkanie z ciekawymi ludźmi – Krzysztof Zając – w związku z przypadającą 200 rocznicą śmierci Tadeusza Kościuszki.
10 i 24 października - godz.15.00 spotkanie w KMMR „Niteczka”
17 października – godz. 9.00 lekcja biblioteczna


Listopad:
7 listopada Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek - „Z wizytą u bajkowych bohaterów” – zabawa w skojarzenia
14 i 28 listopada - godz.15.00 spotkanie w KMMR „Niteczka”
21 listopada - godz. 9.00 lekcja biblioteczna


Grudzień:
5 i 12 grudnia - godz.15.00 spotkanie w KMMR „Niteczka”
7 grudnia - godz.16.00 „Niteczka dzieciom” warsztaty rękodzieła
11 grudnia - godz. 9.00 lekcja biblioteczna

 

Filia nr 2 w Brzeźnicy (w budynku PSP)

 

Styczeń
9 stycznia- godz. 10.30 "Skrzydlaci mieszkańcy Rzeki Wisły". Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków.
11 stycznia – godz. 10.30 "Skrzydlaci mieszkańcy Rzeki Wisły". Lekcja biblioteczna dla uczniów klasy zerowej.


Styczeń-czerwiec 2017

Konkurs,, Czytelnik Roku 2017”. dla uczniów szkoły podstawowej
,,Czy znasz tę książkę, tego bohatera, tę przygodę?" Konkurs czytelniczy dla uczniów szkoły podstawowej.


Luty

06 lutego – godz. 10.30 "Jak ważny jest przyjaciel?" Lekcja biblioteczna dla uczniów przedszkola
08 lutego – godz. 10.30 "Jak ważny jest przyjaciel?" Lekcja biblioteczna dla uczniów klasy zerowej
13-26 lutego -od godziny 10.30 Ferie w bibliotece - gry planszowe, rebusy i zagadki, zajęcia plastyczne, nauka korzystania z najnowszych technologii.


Marzec
13 marca – godz. 15.00 Rywalizacja o tytuł Mistrza Klawiatury- uczniowie szkoły podstawowej
24. marca – godz. 15.00 ,,Bądźmy bezpieczni w Internecie’’ Zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej


Kwiecień

10 kwietnia – godz. 10.30 ,,W dolinie Muminków”. Lekcja biblioteczna dla uczniów przedszkola.
12 kwietnia – godz. 10.30 ,,W dolinie Muminków”. Lekcja biblioteczna dla uczniów zerówki.


Maj -Tydzień Bibliotek

08 maja – godz. 10.30 pasowanie na Czytelników – spotkanie z najmłodszymi, połączone z lekcją biblioteczną.
12 maja – godz. 10.30 Konkurs pięknego czytania dla uczniów – pod patronatem Dyrektora Szkoły.


Czerwiec

02 czerwca – godz. 15.00 Spotkanie z okazji Dnia Dziecka - zabawa z naszymi ulubionymi aplikacjami na ipadach
12 czerwca – godz. 10.30 Dobre wychowanie. Lekcja biblioteczna dla uczniów przedszkola.
14 czerwca – godz. 10.30 Dobre wychowanie. Lekcja biblioteczna dla uczniów zerówki.


Lipiec-sierpień ,,Wakacje z książką i komputerem”

Spotkania z młodymi czytelnikami, połączone z konkursami literackimi, rebusami, zagadkami.


Wrzesień

11 września – godz.10.30 poznajemy naszą bibliotekę - pierwsze odwiedziny przedszkolaka w bibliotece.


Październik

20 października – godz. 14.00 turniej gier planszowych.
27 października – godz. 14.00 sztuka orgiami– zajęcia plastyczne, tworzenie modeli kwiatów, zwierząt itp.


Listopad

13 listopada – godz. 10.30 ,,Czarodziejski przewodnik po bajkach i bajeczkach’’. Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków.
15 listopada – godz. 10.30 ,,Czarodziejski przewodnik po bajkach i bajeczkach’’. Lekcja biblioteczna dla uczniów klasy zerowej.


Grudzień

05 grudnia – godz. 10.30 ,,Mikołajki’’. Zajęcia dla przedszkolaków.
15 grudnia – godz. 14.00 ,,Wigilia w tradycji polskiej” Konkurs dla uczniów szkoły podstawowej.

 

Filia nr 3 w Stanisławicach


Zapraszamy nauczycieli do uzgadniania terminów lekcji z bibliotekarką Anią Paduch - osobiście w godzinach pracy biblioteki lub telefonicznie 48 614 30 85


Styczeń

Edukacja Wisła – wiślana lekcja – spotkanie z przedszkolakami

 

Luty
Ferie Zimowe (13 – 26 lutego)
„Kuferek pełen pomysłów” - Feryjne spotkania w bibliotece
„Zimowe wycinanie, przyklejanie i składanie” - zajęcia plastyczno-manualne
„Zimowe oglądanie i śpiewanie” - opowieści o bajkach i filmach, które warto zobaczyć, muzyczny talentshow
„Zimowe gry, łamigłówki i planszówki” - zajęcia intelektualno-ruchowe
„Zimowe gotowanie” - zajęcia kulinarne bibliotecznych łasuchów

 

Marzec
Tydzień z Internetem
Zajęcia z klasami na temat bezpieczeństwa w Internecie. Między innymi lekcje biblioteczne pt.”Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu”; „Przygody Plika i Foldera w sieci”, „Zuzia i Tunio poznają Internet” - wprowadzające dzieci w wirtualny świat, uczące podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z sieci.


Kwiecień

Edukacja Wisła – wiślana lekcja – spotkanie z przedszkolakami


Maj
„Tydzień Bibliotek” (8 – 15 maja)

„Myślcie sobie jak tam chcecie, krasnoludki są na świecie” - spotkanie z przedszkolakami
„Jestem książka kolorowa, chcę abyś dowiedział się jaka jest moja budowa” - lekcja biblioteczna dla uczniów klasy III
„Lokomotywa z wierszami Juliana Tuwima” - lekcja biblioteczna dla klasy II


Czerwiec

Edukacja Wisła – wiślana lekcja – spotkanie z przedszkolakami

 

Lipiec-Sierpień
Wakacje pod hasłem: „Co ty na to, aby w Bibliotece spędzić lato?”

„Biblioteka w ruchu” - dzień gier i zabaw ruchowych
„Sieciakowe zabawy” - dzień gier i zabaw z wykorzystaniem komputera, m.in. wirtualne wycieczki po słonecznych zakątkach świata.
„Rusz głową nad grą planszową” - dzień zabaw z wykorzystaniem gier planszowych
„Robię sam, frajdę mam” - dzień prac manualno-plastycznych

 

Wrzesień
„Czytam, słucham i oglądam” - lekcja biblioteczna o metodach zdobywania przez uczniów przydatnych informacji


Październik

„Czytam, słucham i oglądam” - lekcja biblioteczna o metodach zdobywania przez uczniów przydatnych informacji


Listopad
„Miś Pluszowy mój przyjaciel” - 25 listopada spotkanie z przedszkolakami z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia
„Bodaj się to spełniło, co nam się w tę noc w Bibliotece wywróżyło” - Andrzejki w Bibliotece


Grudzień

„Boże Narodzenie w naszych domach – tradycja i zwyczaje” - lekcja biblioteczna

 

Filia nr 4 w Holendrach Piotrkowskich

 

Styczeń
19 stycznia - godz.16.00 - „Dzień babci i dziadka to radość i gratka”- zajęcia dla dzieci i młodzieży.


Luty
13-26 luty – Ferie w bibliotece (zajęcia będą odbywać się w każdy wtorek i czwartek o godz. 16.00)

- „Nie daj się zimowej nudzie”- gry i zabawy umysłowe dla najmłodszych z wykorzystaniem gier planszowych, puzzli i książek.
- „Zima za oknem” konkurs plastyczny.
- „Razem weselej” zagadki, krzyżówki, rebusy, łamigłówki – zabawa literacko-plastyczna.
- Bezpieczne ferie. Bezpieczny internet – lekcja biblioteczna.


Kwiecień
11 kwietnia - godz. 16.00 - „Wiosna już a święta tuż, tuż” zajęcia z okazji Świąt Wielkanocnych.

 

Maj
11 maja - godz.16.00 Tydzień Bibliotek - „Jaki to autor? Jaki to tytuł?”zajęcia edukacyjne.


Lipiec
Wakacje w bibliotece (zajęcia będą się odbywać w każdy wtorek i czwartek o godz.16.00)

„Pobudzam fantazję, umysł trenuję i od myślenia się nie wymiguję” - zabawy literackie i umysłowe, quizy, kalambury, łamigłówki, rebusy i zagadki. Ponadto zabawy ruchowe, gry komputerowe, konkursy oraz wycieczki rowerowe.


Październik
3 października - godz. godz 16.00 – „Kolorowa jesień w bibliotece” zajęcia plastyczne

 

Listopad
30 listopada - godz.16.00 – Andrzejkowe wróżby i zabawy.

 

Grudzień
14 grudnia - godz.16.00 - „W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia” - polskie zwyczaje świąteczne.

 

Filia nr 5 w Nowej Wsi

 

Placówka organizuje stałe zajęcia:

Zumba dla dzieci – co tydzień w środy

Zumba dla dorosłych – co tydzień w środy
Nordic Walking – co tydzień we wtorki i czwartki
Język angielski dla dorosłych – co tydzień w piątek oprócz wakacji

ponadto zapraszamy:


Styczeń
„Laurki dla Babci i Dziadka” – zajęcia plastyczne 20.01.2017r.
„Kryptobiblioteka”- Dzień Kryptologii w Bibliotece 25.01.2017r.


Luty

Bezpieczny Internet – lekcja biblioteczna 01.02.2017r.

Ferie zimowe 13 – 24.02.2017r.

„Tajemnice naszego lasu” - wycieczka 13.02.2017r. (Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśniej)
„Porozmawiajmy o uczuciach” - zajęcia plastyczne i pogadanka 14.02.2017r. (Walentynki)
„KOCHAM POLSKI! ”- zabawy językiem polskim (łamańce językowe, dyktando itd.) 21.02.2017r.
„Ciasteczka dla ciała, książki dla ducha”- Tłusty Czwartek w Bibliotece 23.02.2017r.

 

Marzec
"Cztery pory roku nad Wisłą" – ogłoszenie konkursu fotograficznego 22.03.2017r.
Kurs komputerowy dla dorosłych – rozpoczęcie 06.03.2017r. (2 x w tygodniu)
Programowanie - zajęcia dla dzieci ( 1x w tygodniu)

Kwiecień
Kurs komputerowy dla dorosłych (2 x w tygodniu)
Programowanie - zajęcia dla dzieci ( 1x w tygodniu)


Maj
„Dzień Bez Komputera” – gry i zabawy planszowe 03.05.2017r.
Tydzień Bibliotek 08-15.05.2017r.
„Wirtualne podróże po muzeach”- Międzynarodowy Dzień Muzeów w Bibliotece 18.05.2017r.


Czerwiec

„ O archiwach społecznych” - lekcja biblioteczna (Międzynarodowy Dzień Archiwów) 09.06.2017r.
„Gra Muzyka”- wyjątkowy dzień, w którym w Bibliotece - użytkownicy mogą głośno słuchać swojej ulubionej muzyki (Święto Muzyki) 21.06.2017r.


Lipec

„Spacery z historią w tle” – poznajemy ważne miejsca naszej okolicy i ich historię, a także nazwy miejsc i ich etymologię, np. Zamłynie, Gościniec ( 2x w miesiącu)
„Wakacyjny romans z Esperanto” - poznajemy tajniki Esperanto w setną rocznicę śmierci twórcy tego języka (1x w tygodniu)


Sierpień

„Spacery z historią w tle” – poznajemy ważne miejsca naszej okolicy i ich historię, a także nazwy miejsc i ich etymologię, np. Zamłynie, Gościniec ( 2x w miesiącu)
„Wakacyjny romans z Esperanto” - poznajemy tajniki Esperanto w setną rocznicę śmierci twórcy tego języka (1x w tygodniu)


Wrzesień

„Biblioteczny Order Uśmiechu!” - wyzwanie ( promienny uśmiech po wypiciu soku z cytryny) dla Czytelników w Światowy Dzień Orderu Uśmiechu 21.09.2017r.


Październik

„Ludzie listy piszą...” - akcja pisania listów do siebie za 15 lat (po napisaniu zostaną spakowane i schowane w archiwum Biblioteki, gdzie spokojnie będą czekać do roku 2032) 09.10.2017r.
„Czary z papieru” - Origami 24.10.2017 (Światowy Dzień Origami)


Listopad

„Czary z papieru” - zajęcia plastyczno- techniczne ( 2x w miesiącu)


Grudzień

„I Ty możesz zostać wolontariuszem” – lekcja biblioteczna 05.12.2017r. (Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, przedstawienie różnych akcji wolontariatu)
Biblioteczne Esperanto – zagadki, konkursy, zabawy 15.12.2017 (Dzień Esperanto)
Otwarcie wystawy zdjęć konkursowych na zakończenie obchodów Roku Rzeki Wisły – 22.12.2017r.

 


Filia nr 6w Ryczywole, ul. Osiedlowa 5/8

styczeń – luty: realizacja projektu „Pasje tworzenia- łączą pokolenia”Styczeń:

Książki dla dzieci – ulubieni bohaterowie (konkurs plastyczny, wystawa)
Warsztaty projektowania i wykonywania prezentów- niespodzianek dla babci i dziadka
Warsztaty artystyczne z wykorzystaniem foamiranu
20.01.2017, godz. 17.00: Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka
Warsztaty artystyczne z wykorzystaniem filcu
27.01.2017, godz. 17.00: Spotkanie Młodzieżowego DKK (ostatnie piątki w miesiącu)


Luty:

13- 24 luty Ferie w Bibliotece

- gry planszowe, zabawy edukacyjne
- warsztaty artystyczne: cardmaking, embossing, quilling, bigowanie
- tworzenie ozdób z foamiranu i filcu
- zajęcia cyfrowe i komputerowe (wykonywanie zdjęć i filmów, obróbka cyfrowa, tworzenie tutoriali).
Spotkanie Młodzieżowego DKK

marzec- sierpień: powołanie i działanie Lokalnego Klubu Kodowania


Marzec:

Warsztaty komputerowe ( obróbka zdjęć i filmów wykonywanych podczas zajęć artystycznych, tworzenie tutoriali i artykułów podsumowujących projekt „Pasje tworzenia – łączą pokolenia)
„Tydzień z Internetem”- zajęcia wg scenariusza kampanii
Kodujemy w Bibliotece- warsztaty kodowania z wykorzystaniem robotów Finch
10-12 marzec- szkolenie Aflatoun
„Zachowajmy tradycję”- zwyczaje wielkanocne (lekcja biblioteczna )
Spotkanie Młodzieżowego DKK


Kwiecień:

Realizacja programu „Aflatoun” - program edukacyjny, którego celem jest podniesienie kompetencji społecznych oraz stopnia zaangażowania społecznego i kreatywności dzieci i młodzieży w wieku 6-20 lat – cykl zajęć
„Życie w Wiśle”- konkurs plastyczny (ogłoszenie konkursu)
Warsztaty plastyczne- wykonywanie ozdób świątecznych
„Z biegiem Wisły” - Zapoznanie z największą rzeką Polski począwszy od źródeł aż do ujścia oraz z niektórymi leżącymi nad nią miastami i ich zabytkami – lekcja biblioteczna
Kodujemy w Bibliotece - warsztaty kodowania z wykorzystaniem robotów Finch
Spotkanie Młodzieżowego DKK


Maj:

2.05.2017, godz. 17.00- „Jestem Polakiem, chcę znać swój kraj” - lekcja biblioteczna

Tydzień Bibliotek:


Gra miejska – poznajemy historię Ryczywołu; rajd pieszy

Festyn w Bibliotece; konkursy, gry i zabawy
Kodujemy w Bibliotece- warsztaty kodowania
Spotkanie Młodzieżowego DKK


Czerwiec:

Cała Polska Czyta Dzieciom”- czytanie pod chmurką; wycieczka do parku
Historia książki- lekcja biblioteczna dla młodszych czytelników
Rozmawiajmy o uchodźcach- lekcja biblioteczna dla młodzieży o tematyce migracji, uchodźstwa, naszych postaw i stereotypów.
Kodujemy w Bibliotece- warsztaty kodowania
Spotkanie Młodzieżowego DKK


Lipiec:

Wakacje w Bibliotece: warsztaty fotograficzne, plastyczne, artystyczne; gry planszowe; gry i zabawy ruchowe
III Noc w Bibliotece
"Od juniora do seniora - podróż w krainę przodków" – wielopokoleniowe warsztaty (tworzenie drzew genealogicznych, katalogowanie i archiwizowanie zdjęć)
Kodujemy w Bibliotece- warsztaty kodowania
Spotkanie Młodzieżowego DKK


Sierpień:

Wakacje w Bibliotece: warsztaty fotograficzne, plastyczne, artystyczne; gry planszowe; gry i zabawy ruchowe
IV Noc w Bibliotece
"Od juniora do seniora - podróż w krainę przodków"- warsztaty (poznajemy internetowe portale genealogiczne oraz nazwy genealogiczne i metrykalne)
Kodujemy w Bibliotece- warsztaty kodowania
Spotkanie Młodzieżowego DKK


Wrzesień:

Nowe technologie a czytelnictwo - lekcja biblioteczna dla młodzieży; uczymy się korzystać z czytnika e- booków
„Zasadź drzewo w Internecie”- warsztaty wg scenariusza, praca z serwisem MyHeritage
Bądź EKO- warsztaty twórczego recyklingu
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka (odwiedziny w przedszkolu PSP Ryczywół)
Spotkanie Młodzieżowego DKK


Październik:

Światowy Dzień Ptaków- lekcja biblioteczna dla najmłodszych o ptakach (m.in. Ptasie radio). Wspólne słuchanie śpiewu ptaków, rozróżnianie ich głosów, zajęcia plastyczne
„Jesień puka do drzwi”- zajęcia plastyczne
„Pamięć jest najważniejsza”- poznajemy historię żołnierzy poległych na naszym terenie oraz porządkujemy ich mogiły
Spotkanie Młodzieżowego DKK


Listopad:

Książka, którą polecam - czytelnicy polecają swoje ulubione pozycje książkowe.
„Kościuszko w oczach współczesnych i pamięci potomnych”- lekcja biblioteczna
Łamańce językowe- zabawa z językiem polskim
Mój ulubiony bohater Miś; poznajemy bajki o misiach; zajęcia plastyczne
Spotkanie Młodzieżowego DKK
Wieczór andrzejkowy w Bibliotece


Grudzień:

Zajęcia plastyczne- różnymi technikami wyczarowujemy Mikołaja
Mikołajki z „Mikołąjkiem”; dzieci poznają przygody Mikołajka oraz szukają ukrytych w Bibliotece skarpet z niespodziankami
Zwyczaje świąteczne w naszych domach i na świecie - lekcja biblioteczna
Warsztaty artystyczne - wykonywanie stroików i dekoracji bożonarodzeniowych
Spotkanie Młodzieżowego DKK

 

Filia nr 7 w Świerżach Górnych (w budynku szkoły)


Styczeń

"Skrzydlaci mieszkańcy Rzeki Wisły". Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i uczestników świetlicy środowiskowej
Styczeń-czerwiec 2017
Konkurs ,,Czytelnik Roku 2017”- dla uczniów PG w Świerżach Górnych
,,Czy znasz tę książkę, tego bohatera, tę przygodę?" Konkurs czytelniczy dla uczniów PG w Świerżach Górnych


Luty

09 lutego – godz. 12.30 "Jak ważny jest przyjaciel?" Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków
08 lutego – godz. 10.30 "Jak ważny jest przyjaciel?" Lekcja biblioteczna dla uczniów klasy zerowej.
13-24 lutego - Ferie w bibliotece - gry planszowe, rebusy i zagadki, zajęcia plastyczne, nauka korzystania z najnowszych technologii.


Marzec
1x w tygodniu „Poznajmy się”- gry i zabawy integracyjne
8.03 „Kwiaty 3D” – zajęcia plastyczne
22.03 „Cztery pory roku nad Wisłą”- ogłoszenie konkursu fotograficznego
29.03 „Biblioteka - moje miejsce” – lekcja biblioteczna


Kwiecień
5 i 12.04 „Porozmawiajmy o tradycjach- Wielkanoc” – pogadanki, zajęcia plastyczno-techniczne
19.04 „Żonkile” - udział w akcji społeczno-edukacyjnej


Maj
8-15.05 Tydzień Bibliotek:
Spotkanie z najaktywniejszymi czytelnikami
Konkurs „Mistrz klawiatury”
„Z książką Ci do twarzy”- zajęcia fotograficzne
18.05 „Wirtualne podróże po muzeach”- Międzynarodowy Dzień Muzeów w Bibliotece
24.05 „Kochamy Mamy” – zajęcia plastyczne


Czerwiec
04.06 „O Archiwach Społecznych” – lekcja biblioteczna
14.06 „Wiatrem malowane” – zajęcia muzyczno-plastyczne
24.06 „Porozmawiajmy o tradycjach- Noc Świętojańska” – pogadanki, zajęcia plastyczno-techniczne


Lipiec
1x w tygodniu „Wakacyjny romans z Esperanto”
17.07 „Wyraź się!” – rozmowy o uczuciach i ich wyrażaniu za pomocą Emoji


Sierpień
1x w tygodniu „Wakacyjny romans z Esperanto”
1.08 „Okruchy historii- rozmowy o Powstaniu Warszawskim” – lekcja biblioteczna
30.08 „Kiedyś pamiętnik, dzisiaj BLOG” – zajęcia komputerowe


Wrzesień

1x w tygodniu „Z komputerem za pan brat” – kurs komputerowy dla dorosłych
05.09 „Jak dobrze znasz postaci z bajek?” – zabawy, konkursy
20.09 „Biblioteczny Order Uśmiechu” - wyzwanie


Październik

1x w tygodniu „Z komputerem za pan brat” – kurs komputerowy dla dorosłych
1x w tygodniu „Origami- czary z papieru” – zajęcia plastyczno-techniczne

Listopad
1x w tygodniu „Z komputerem za pan brat” – kurs komputerowy dla dorosłych
20.11 „Prawa dziecka” – lekcja biblioteczna


Grudzień

1x w tygodniu „Ozdoby świąteczne” – zajęcia plastyczno-techniczne
6.12 „I Ty możesz zostać wolontariuszem” –lekcja biblioteczna

 

 

Filia nr 8 Mediateka w CKA , Kozienice, ul. Warszawska 29

 

Maediateka zaprasza na zajęcia całoroczne i sezonowe:

1. Styczeń – kwiecień - ,,Wykiełkuj na rynku pracy’’ – cykl spotkań dla młodzieży szkół licealnych.
2. Styczeń – marzec – maj - Młodzi Miłośnicy Regionu – warsztaty fotograficzne z wykorzystaniem najnowszych technologii.
3. Okres świąt Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych - tradycje w Mediatece – warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży.
4. Kursy komputerowe dla dorosłych (skierowane szczególnie do seniorów).
5. Tematyczne lekcje biblioteczne – skierowane do dzieci i młodzieży.


W ofercie Mediateki są następujące lekcje biblioteczne:

1. ,,Bezpieczni w sieci'' – lekcje dla uczniów szkół podstwowych.
2. Jak ukryć świat w kodzie QR! - lekcje dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
3. Książka tradycyjna a elektroniczna - lekcje dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
4. Polskie symbole narodowe – lekcje dla uczniów szkół podstawowych.
5. Tabletowy zawrót głowy, czyli edukacja poprzez zabawę – lekcja uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
6. ,,Wokół komputera'' – lekcje dla uczniów szkół podstawowych.
7. Zasoby i usługi Filii nr 8 – Mediateki – lekcje dla uczniów szkół podstawowych i gimnazialnych.
8. ,,Maja na tropie jaja'' – poznajemy świat e-booków – lekcje dla uczniów szkół podstawowych.
9. ,,Księżyc na tapetę'' – kosmos ukryty w tablecie – lekcje dla uczniów szkół podstawowych.
10. ,,Zabawa w Maga'' – lekcje dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.
11. Kierunek przyszłość – cykl spotkań z zakresu kompetecji zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zapraszamy nauczycieli na uzgadnianie terminów lekcji z bibliotekarką Agnieszką Dziuba lub Sylwią Kuczyńską - osobiście w godzinach pracy Mediateki lub telefonicznie 48 366 25 36


oraz:

 

Luty:
08.02. - Bezpieczni w sieci – Dzień Bezpiecznego Internetu – lekcja biblioteczna poświęconych tematyce bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie, połączone z promocją bezpiecznych zastosowań sieci.

Ferie zimowe: 13 -24 lutego
Rodzinne planszowanie – turnieje gier planszowych dla dzieci i młodzieży.
Ukryj świat w kodzie – warsztaty, wykorzystujące aplikacje umożliwiające czytanie kodów kreskowych!
Żywe kolorowanki – rozszerzona rzeczywistość dla najmłodszych – zajęcia z użyciem tabletów.

15.02. - ,,Różne oblicza Wisły’’ – ogłoszenie konkursu fotograficznego skierowanego do dzieci i młodzieży z terenu gminy w 3 kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie.


Marzec:

03.03. – sala kameralna CKA - Spotkanie z Piotrem Sobolewskim skierowane do młodzieży biorącej udział w projekcie ,,Wykiełkuj na rynku pracy’’.
10.03. - Dzień Kobiet – spotkanie z Seniorkami, zaangażowanymi w życie Mediateki.


Kwiecień:

07.04. - Zabawmy się literami – rywalizacja o tytuł Mistrza Scrabble. Turniej dla dzieci i młodzieży.


Maj:

8 -15 maja – Tydzień Bibliotek:
04.05 godz.18.00 spotkanie autorskie  z Arturem Barcisiem
10.05. – Książka dawniej a dziś – warsztaty z tworzenia książek elektronicznych.
12.05. – Festiwal komiksu – 2. edycja - spotkania z rysownikami i scenarzystami komiksów, wydawcami i znawcami tematu. Na festiwalowych stoiskach, oprócz nowości, można będzie kupić stare i nowe komiksy.
20.05. – ,,Różne oblicza Wisły’’ - podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego oraz pierwsza wystawa prac, które odbędą się w Kępeczkach, podczas ogólnogminnej imprezy pt.,,Dzień Wisły''.


Czerwiec:

01.06. - Dzień Dziecka w Mediatece – rusz głową - konkursy i quizy z okazji Dnia Dziecka.
09.06. - Pierwsza pomoc w Mediatece – zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci i młodzieży. Zajęcia mające na celu pokazanie młodym ludziom w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy w sytuacjach zagrażających życiu.


Lipiec – sierpień

Wakacje w Mediatece:


Zbrodnia w bibliotece – gra miejska dla dzieci i młodzieży.

Tablety w akcji! – zajęcia z wykorzystaniem najnowszych technologii i aplikacji.


Wrzesień:

02.09. - Narodowe Czytanie 2017!
11.09. - ,,Ziemia kozienicka w uczniowskim obiektywie’’ – ogłoszenie 4. edycji konkursu fotograficznego. skierowanego do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół średnich z terenu powiatu kozienickiego.


Październik:

20.10. - Kocham Cię Polsko – turniej o tytuł Mistrza Wiedzy o Polsce.Listopad – Grudzień:

Reading is sexy – wystawa fotografii i promocja kalendarza.
01.12. –,,Ziemia kozienicka w uczniowskim obiektywie’’ - podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Plan działań edukacyjnych, kulturalnych i propagujących czytelnictwo placówek w 2016 r.

 

Oddział dla dzieci Biblioteka główna

 

Styczeń:
- Rodzinne poranki w bibliotece (13 i 27 stycznia). Zajęcia dla dzieci od 2 do 4 lat i ich rodziców.

- ,,Bibliotekarz w Przedszkolu" zajęcia z dziećmi (dwie grupy) z PP Nr 5.

Luty:
- Rodzinne poranki w bibliotece (10 i 24 lutego).

- ,,My się zimy nie boimy w bibliotece się bawimy". Zajęcia w czasie ferii zimowych:
1 lutego - ,,Śnieżny poranek Muminka". Zajęcia literacko – plastyczne.
2 lutego - ,,Piracki świat". Spotkanie edukacyjne
3 lutego – Bohaterowie książek na ekranie – projekcje filmowe.
4 lutego - ,,Światowy dzień kota" z biblioteką.
5 lutego - ,,Łamigłówki mądrej główki". Rebusy, krzyżówki, zagadki.
8 lutego - „W krainie Pani Zimy”- głośne czytanie, ilustracje bajkowe.
9 lutego – ,,Z ekologią za pan brat". Zasady segregacji odpadów. Praca z książką R. Witka ,,Marta i ufoludek"
10 lutego - Bohaterowie książek na ekranie – projekcje filmowe.
11 lutego – ,,Łamigłówki mądrej główki". Rebusy, krzyżówki, zagadki.
12 lutego - ,,Zuźka D. Zołzik i Walentynka-landrynka". Walentynki w bibliotece.
- ,,Bibliotekarz w Przedszkolu" zajęcia z dziećmi (dwie grupy) z PP Nr 5.

Marzec:
- Rodzinne poranki w bibliotece (9 i 23 marca)
- Konkurs dla klas III ,,Ładnie piszę".
- ,,Bibliotekarz w Przedszkolu" zajęcia z dziećmi z PP Nr 5.

Kwiecień:
- Rodzinne poranki w bibliotece (6 i 20 kwietnia)
- 29 kwietnia ,,Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej". Zajęcia z dziećmi.
- ,,Bibliotekarz w Przedszkolu" zajęcia z dziećmi (dwie grupy) z PP Nr 5.

Maj:
- 4 maja ,,Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej". Zajęcia z dziećmi.
- 13 maja - XI Spotkanie Najżarłoczniejszych Pożeraczy Książek.
Warsztaty ,,Papier czerpany"
- ,,Bibliotekarz w Przedszkolu" zajęcia z dziećmi (dwie grupy) z PP Nr 5.
- Rodzinne poranki w bibliotece (5 i 19 maja)

Czerwiec:
- 1 czerwca rozstrzygniecie konkursu ,,Ładnie piszę",
- ,,Bibliotekarz w Przedszkolu" zajęcia z dziećmi (dwie grupy) z PP Nr 5.
- Rodzinne poranki w bibliotece (2, 16 i 30 czerwca),

Lipiec:
- Wakacje w bibliotece: ,,Śladami baśni i bajek po krajach Unii Europejskiej". Literackie, krajoznawcze, edukacyjne, muzyczne i filmowe zajęcia dla dzieci (4-15 lipca)

Sierpień:
- Wakacje w bibliotece: ,,Wakacyjne podróże po literaturze" Liczne gry i zabawy literackie, zajęcia
i warsztaty plastyczno-techniczne (1-12 sierpnia).

Wrzesień:
- Rodzinne poranki w bibliotece
- ,,Bibliotekarz w Przedszkolu" zajęcia z dziećmi z przedszkola.

Październik:
- Rodzinne poranki w bibliotece
- ,,Bibliotekarz w Przedszkolu" zajęcia z dziećmi z przedszkola.

Listopad:
- Rodzinne poranki w bibliotece
- ,,Czy to wczoraj, czy to dziś - dzieciom jest potrzebny miś" Obchody Światowego Dnia
Pluszowego Misia.
,,Bibliotekarz w Przedszkolu" zajęcia z dziećmi z przedszkola.

Grudzień:
- Rodzinne poranki w bibliotece
- „W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia”. Głównym celem zajęć jest wzbogacenie wiadomości na temat tradycji związanych ze świętami, rozwijanie samodzielności i aktywności twórczej oraz wzmacnianie wzajemnych relacji w rodzinie. Praca z książką Beaty Andrzejczuk ,,Historia ukryta w czekoladzie". Projekcja filmu.
- ,,Bibliotekarz w Przedszkolu" zajęcia z dziećmi z przedszkola.


II. Zajęcia tematyczne dla uczniów klas I-III


1. Witajcie w świecie książek!
Zapoznanie z pomieszczeniami biblioteki oraz jej zbiorami. Dokładne zapoznanie z księgozbiorem dla dzieci najmłodszych. Zapoznanie z układem księgozbioru. Kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania ze zbiorów biblioteki. Kształtowanie postawy
poszanowania książek i zasad wypożyczania książek.

2. Poznajemy książki dla dzieci i ich twórców.
Zapoznanie z polską i światową literaturą dla dzieci. Zapoznanie z autorami książek dla dzieci i ich twórczością.

3. Jak zbudowana jest książka?
Poznanie podstawowych elementów budowy książki i ich funkcji. Kształcenie umiejętności właściwego korzystania z książki z wykorzystaniem jej aparatu pomocniczego. Wyrabianie nawyku stosowania zakładek.

4. Jesteśmy ilustratorami książek.
Poznanie elementów składających się na szatę graficzną. Omówienie roli ilustratora –
współtwórcy książki. Uwrażliwienie na piękno i rolę ilustracji. Kształtowanie umiejętności
samodzielnego wyboru książki i wykonanie ilustracji do treści książki lub projektowanie okładki, obwoluty.

5. Jak zostać mistrzem ortografii? Korzystamy ze słownika ortograficznego.
Poznanie budowy słownika. Wyszukiwanie wyrazów o określonej trudności ortograficznej. Wyrabianie nawyku posługiwania się słownikiem w procesie samodzielnego uczenia się.

6. ,,Czy znasz wiesze Jana Brzechwy?” Konkurs czytelniczy dla klas. III.
7. ,,Cudowna i zabawna kraina Juliana Tuwima”. Konkurs czytelniczy dla klas. II.
8. ,,Przyjaciele planety Ziemia". Zajęcia o ekologii i recyklingu na podstawie książki Wojciecha Widłaka ,,Marta i ufoludek".
9. ,,Pokonujemy mury, czyli swoje lęki i strachy" scenariusz zajęć na podstawie książki Rafała Witka ,,Mur".

 

III. Zajęcia tematyczne dla uczniów klas IV-VI

 

1. Eureka! Czy wiesz, ze w Kozienicach jest biblioteka!?
Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów. Ćwiczenie umiejętności odnalezienia podstawowych informacji w wydawnictwach informacyjnych. Zapoznanie uczniów z podstawowym zestawem słowników, leksykonów i encyklopedii.

2. Czy wszystko wiem o dawnych książkach.
Zapoznanie uczniów z najważniejszymi wiadomościami o historii książki.

3. Z książką popularnonaukową poznaję świat.
Pobudzanie zainteresowań poznawczych uczniów. Kształcenie nawyku czytania książek popularnonaukowych. Ukazanie przydatności literatury popularnonaukowej w pogłębianiu wiedzy i uzupełnianiu wiadomości.

4. ,,Czy znasz baśnie Hansa Christiana Andersena?” Konkurs czytelniczy dla kl. IV

5. Konkurs czytelniczy klas IV-VI ,,Znam lektury”.

 

FILIA NR 1

 

Luty:
Ferie w bibliotece
2.02.2016 godz. 9.00 cykl Spotkanie z ciekawymi ludźmi: Beata Waluś z KPK - Światowy Dzień Mokradeł.

Marzec:
3. 03.2016 godz. 16.00 cykl „Niteczka dzieciom” warsztaty rękodzieła

Kwiecień:
4.04.2016 Ogłoszenie konkursu literackiego „Mikołajek to Ty i ja” dla uczniów klas IV-VI

Maj:
2.05.2016 godz. 10.00 „Dzień flagi RP- spotkanie z dziećmi z PP nr 1
Tydzień bibliotek: wycieczki ze szkół i przedszkoli, lekcje biblioteczne.
9.05.2016 godz. 9.00 Spotkanie z ciekawymi ludźmi: Grzegorz Gordat- wikliniarz
11.05.2016 godz. 9.00 Rozstrzygnięcie konkursu literackiego „Mikołajek to Ty i ja”
udział w Festynie Rodzinnym w PSP nr 3 w Kozienicach

Czerwiec:

1.06.2016-7.06.2016 Festyn rodzinny „Cała polska czyta dzieciom” we współpracy z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski”

Lipiec, sierpień: Wakacje w bibliotece

Wrzesień:
8.09.2016 godz. 16.00 cykl „Niteczka dzieciom” warsztaty rękodzieła
22.09.2016 godz. 9.00 Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I z PSP nr 3.

Październik:
10.10.2016 godz. 9.00 cykl Spotkanie z ciekawymi ludźmi: Janusz Ostrowski – rzeźbiarz w Światowym Dniu Drzewa

Listopad:
16.11.2016 godz. 16.00 Jesienny wieczorek poezji: Halina Budniak – poetka

Grudzień:
1.12.2016 godz. 16.00 cykl „Niteczka dzieciom” warsztaty rękodzieła

 

 

FILIA Nr 2 w BRZEŹNICY

 

Styczeń:
Mistrz pięknego pisania – konkurs o tytuł Mistrza Pióra.
Portret najukochańszej babci i dziadka – zajęcia plastyczne.

Luty:
Biblioteka sposobem na nudę – ferie w bibliotece- – codzienne spotkania dla młodych czytelników w ramach zajęć warsztatowych:
Każdy to potrafi...wystarczy chcieć - sztuka orgiami– zajęcia plastyczne
Tablety w bibliotece – nauka korzystania z najnowszych technologii.
Wrzuć na luz – gry, zabawy, quizy, projekcje filmów, konkursy gier.

Marzec:
Dzień Kobiet w bibliotece – spotkanie z Czytelniczkami.
Książka najlepszym przyjacielem – lekcja biblioteczna

Kwiecień:
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – w miesiącu kwietniu, do każdego wypożyczenia książki dla dzieci, dołączana będzie kolorowanka – akcja promująca czytelnictwo wśród najmłodszych.
Tradycje świąt wielkanocnych – konkurs plastyczny na ozdoby wielkanocne.
Głośne czytanie utworów Jana Brzechwy- konkurs

Maj:
Tydzień Bibliotek –
Stajemy się czytelnikami biblioteki - Pasowanie na Czytelników – spotkanie z najmłodszymi, połączone z lekcją biblioteczną.
Wyłonienie i nagrodzenie najaktywniejszych czytelników minionego roku – SUPERCZYTELNIK.
Jaki to autor? Jaki to tytuł? Jaki to bohater? – zajęcia edukacyjne (utrwalanie nazwisk autorów i tytułów książek, inspirowanie do aktywnego czytelnictwa, rozwijanie kultury literackiej).
Laurka dla mamy – malowanie słowem – warsztaty

Czerwiec:
Rusz głową- gry i zabawy z okazji Dnia Dziecka
Zostań Mistrzem Klawiatury- konkurs szybkiego i sprawnego pisania na klawiaturze komputerowej.

Lipiec, sierpień: Wakacje w bibliotece
Wakacje w bibliotece – Twoi znajomi z książek – cotygodniowe spotkania z młodymi czytelnikami, połączone z konkursami literackimi, rebusami, zagadkami.
Kalambury – konkurs drużynowy.

Wrzesień:
Poznaj swoją bibliotekę – lekcja biblioteczna, połączona z nauką korzystania z katalogu on-line biblioteki.
Angielski w bibliotece – kurs języka angielskiego dla młodych czytelników (zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu, do końca grudnia 2016 r.)

Październik:
14 października – Urodziny Kubusia Puchatka - konkurs ze znajomość przygód sympatycznego Misia.
Jan Paweł II oczyma dzieci – zajęcia plastyczne.

Listopad:
1. Jeszcze Polska nie zginęła…świętujemy 11 listopada! - lekcja biblioteczna.
2. Mistrz ortografii i pięknego słowa– zabawy edukacyjne.

Grudzień:
Zabawmy się literami – turniej Scrabble!.
List do Świętego Mikołaja– zajęcia plastyczne
Boże Narodzenie w różnych krajach – wystawa fotografii.

Październik – grudzień: kurs komputerowy dla dorosłych (skierowany szczególnie do seniorów)

 

FILIA NR 3 W STANISŁAWICACH

 

 

Ferie Zimowe:
„Pracowite poniedziałki” - warsztaty plasyczno-manualne. Zabawa z masą solną, plasteliną, modeliną, makaronem, filcem, prace z papieru
„Bajkowe wtorki” - projekcje bajek i filmów
„Kulinarne środy” - smakowite zajęcia w bibliotece,
„Umysłowe czwartki” - gry planszowe, zagadki, rebusy, kalambury, krzyżówki,
„Rozrywkowe piątki” - karaoke, gry na komputerze

Marzec:
Tydzień z Internetem – lekcje biblioteczne z kl. II i kl. III pt. „Poznaj bezpieczny Internet”

Kwiecień:
„Jestem Polakiem – znam polskie symbole narodowe” - lekcja biblioteczna z klasą I

Tydzień Bibliotek:
„Pokochajmy Babę Jagę - czyli spotkanie w krainie czarownic” - zajęcia z przedszkolakami
„Między nami piratami – piracka podróż do krainy książek” - spotkanie z klasą I
„Filemon kontra Reksio czyli koty i psy w książkach ” - spotkanie z klasą II
„Na straganie u Pana Jana” - spotkanie z klasą III

Wakacje:
„Wakacyjne safari w bibliotece”
walczymy z nudą na zajęciach plastyczno-technicznych oraz innych robótkach ręcznych
zabijamy czas zabawami ruchowymi i integracyjnymi
polujemy na rozwiązania krzyżówek, kalamburów i innych łamigłówek
walczymy o zwycięstwo w grach planszowych
polujemy na ciekawe filmy i bajki (czyli biblioteczny kącik filmowy)

Wrzesień:
„Poznaję i uczę się jak korzystać z elektronicznego katalogu biblioteki” - lekcja biblioteczna kl. IV

Październik:
„Poznaję i uczę się jak korzystać z elektronicznego katalogu biblioteki” - lekcja biblioteczna kl. V

Listopad:
”Dnia 25 listopada w bibliotece z misiem spotkać się wypada” - zajęcia z przedszkolakami z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia
Andrzejki w bibliotece pod hasłem: „W andrzejkową ciemną noc, wróżby dziwną mają moc”

Grudzień:
„Poznaję i uczę się jak korzystać z elektronicznego katalogu biblioteki” - lekcja biblioteczna kl. VI

 

 

FILIA NR 4 W HOLENDRACH PIOTRKOWSKICH

 

Styczeń:
12 Styczeń – zajęcia plastyczno – techniczne- karnawałowe maski
19 Styczeń – zajęcia plastyczne z okazji dnia Babci i Dziadka

Luty:

Ferie w bibliotece
02 Luty – „Zimowe wariacje komputerowe” – gry, zabawy, konkursy i zajęcia komputerowe.
04 Luty – „Kolorowe cuda z papieru”- czyli dzieci w świecie japońskiej origami.
09 Luty – „Zagadki Sówki dla mądrej główki” – zagadki literackie.
11 Luty – Gry planszowe

Marzec:
22 Marzec – Spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych – dekorujemy bibliotekę

Maj:

8 – 15 Maj Tydzień bibliotek
Lekcja biblioteczna z udziałem klasy V i VI- Poznajemy największe miasta Polski korzystając z tradycyjnych i nowych narzędzi: atlas - google maps, encyklopedia – wikipedia, przewodnik turystyczny – strona internetowa.

Lipiec – Sierpień:

Wakacje w bibliotece
Zajęcia będą odbywać się w każdy wtorek i czwartek
- gry planszowe
- gry komputerowe
- zabawy ruchowe
- konkursy, krzyżówki, kalambury, quizy, zagadki
- zabawa z książką
- wycieczki rowerowe

Październik:
20 Październik – „Polska Złota Jesień” /zajęcia plastyczno – techniczne/

Listopad:
29 Listopad – Wróżby i zabawy Andrzejkowe

Grudzień:
13 Grudzień – Spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia – dekorujemy bibliotekę.

 

FILIA NR 5 W NOWEJ WSI

 

 

Zajęcia stałe:
Czwartek, piątek – godz. 18.00 Nordic Walking dla dorosłych,
Środa, piątek – godz. 15.20 Kurs języka angielskiego dla dzieci,
Czwartek, Wtorek -godz. 16.00 Zajęcia plastyczne dla dzieci,
Poniedziałek, piątek – godz. 16.00 Gry planszowe, zabawy, kalambury dla dzieci,
Poniedziałek, wtorek – godz. 19.30 Areobik,
Środa – godz. 18.30 Zumba

Luty:

Ferie w bibliotece
Rozwiązywanie rebusów, krzyżówek i zagadek,
Projekcja bajek dla dzieci
„Papierowe cuda” – zajęcia plastyczne dla dzieci
„Walentynkowe serduszka”- zajęcia plastyczne

Marzec:

Poniedziałek, czwartek – godz. 16.00 Słowa i słówka – zajęcia plastyczne i literackie
Piątek – godz 16.00 Wielkanocne stroiki – zajęcia techniczne dla dzieci i młodzieży

Maj:

Tydzień Bibliotek
Spotkanie z najaktywniejszymi czytelnikami 2016 r.

Lipiec-Sierpień:

„Wakacje w bibliotece”
Gry, zabawy, wycieczki, konkursy, quizy, krzyżówki, kalambury - 3 razy w tygodniu
Projekcja bajek dla najmłodszych - 2 razy w tygodniu

Październik:
Czwartki, godz. 15.00 - Zajęcia kulinarne dla dzieci
Wtorki, godz. 15.00 Jesienne ludziki – zajęcia techniczne z wykorzystaniem darów jesieni

Listopad:
Środy, godz. 16.00 Andrzejkowe wróżby i zabawy

Grudzień:
Poniedziałki, wtorki, godz. 16.00 - Bożonarodzeniowe stroiki

 

FILIA 6 W RYCZYWOLE

 

styczeń- maj: Realizacja programu edukacyjnego „Nasz Świat”

styczeń:
Jak bawić się w karnawale? - warsztaty projektowania masek karnawałowych
Grywalizacja- konkurs na „ Największego Książkożercę” (realizacja – cały rok)
Książka młodzieżowa – co czytają gimnazjaliści?
Dziadkowie w oczach wnucząt – konkurs plastyczny

luty:
1 -14 luty Ferie w Bibliotece
– gry planszowe, zabawy edukacyjne, zajęcia manualne, czytanie na głos ulubionych książek, warsztaty fotograficzne i artystyczne

marzec:
Kampania „Tydzień z Internetem”
„Zachowajmy tradycję” – zajęcia związane ze zwyczajami towarzyszącymi świętom wielkanocnym.
- warsztaty plastyczne: wykonywanie ozdób i stroików świątecznych

kwiecień:
Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza
- prezentacja pisarza, jego twórczości
- kino w Bibliotece : ekranizacje powieści Henryka Sienkiewicza

maj:
Dzień Flagi – spotkanie w celu popularyzowania wiedzy na temat symboli narodowych.
12 maja, godz. 17.00, VI Festyn z okazji „Tygodnia Bibliotek”
Moja Mama – konkurs plastyczny

czerwiec:
Dzień Dziecka w bibliotece – konkursy, zabawy, gry, czytanie bajek;
1-7 czerwca „Cała Polska Czyta Dzieciom”
Książka dla dzieci
Lekcja biblioteczna- „Zrób własną książeczkę”

lipiec-sierpień:
Wakacje w Bibliotece: warsztaty fotograficzne, plastyczne, artystyczne; gry i zabawy ruchowe
(lipiec) III Noc w Bibliotece- Bądź bezpieczny w Internecie (część edukacyjna) +maraton filmowy
(sierpień) IV Noc w Bibliotece – Bądź bezpieczny w Internecie (część edukacyjna) +maraton filmowy
„Cudze chwalicie, swego nie znacie” - poznajemy naszą miejscowość i okolicę (wycieczki piesze, rowerowe)
„Z książką mi do twarzy”- akcja promująca czytelnictwo

wrzesień:
„Artystyczny wrzesień”- warsztaty filcowania , quillingu

październik:
„Jesień puka do drzwi” – zajęcia plastyczne, artystyczne

listopad:
Światowy Dzień Pluszowego Misia (cykl zajęć przez cały miesiąc):
- Miś Uszatek i inne misie
- Misie w literaturze, wystawa książek o misiach
- wystawa misiów maskotek
- konkurs plastyczny (technika dowolna)
Wieczór andrzejkowy w Bibliotece

grudzień:
„Idą Święta” - wykonywanie stroików i dekoracji bożonarodzeniowych,
- zwyczaje świąteczne w naszych domach i na świecie
- czas na decoupage – warsztaty

 

 

FILIA NR 7 W ŚWIERŻACH GÓRNYCH

 

 

Styczeń:
Konkurs pt. ,,Wierszyk- rymowanka dla Babci i Dziadka”. Konkurs z okazji Dnia Babci i Dziadka. Klasy I-VI, gimnazjum

Kwiecień- Maj:

Konkurs fotograficzny,, Z książką mi do twarzy”. Zdjęcie czytelnika z lekturą, w wybranym przez niego miejscu.
Klasy I-VI, gimnazjum

Maj:

Tydzień Bibliotek

Konkurs,, Czytać każdy może’’. Rywalizacja o tytuł Mistrza Pięknego Czytania. Klasy I-VI, gimnazjum
Konkurs plastyczny,, Laurka z życzeniami dla naszej biblioteki’’- prace wykonane dowolną techniką. Klasy I- VI
Nagrodzenie najaktywniejszych czytelników, rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego.

Lipiec-Sierpień:

Wakacje w Bibliotece
Konkurs literacki ,,List do przyjaciela”Klasy I- VI i gimnazjum

Wrzesień – Październik:
Konkurs czytelniczy,, Wiersze Jana Brzechwy’’ Klasy I- VI
Dzieci będą mogły wykazać się znajomością wierszy Jana Brzechwy

Listopad:
Święto Pluszowego Misia, zabawy i konkursy związane z książkowym misiem Klasy I-VI

Grudzień:
,,Konkurs Świąteczny- Zwyczaje Bożonarodzeniowe”. Klasy I-VI, gimnazjum

Cały rok:
Projekt filmowy, lekcje biblioteczne, głośne czytanie książek, zabawy plastyczne

 

 

FILIA NR 8 – MEDIATEKA

 

Planowane działania

Uwagi

Termin realizacji

Bezpieczni w sieciTydzień Bezpiecznego Internetu – cykl lekcji bibliotecznych poświęconych tematyce bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie, połączone z promocją bezpiecznych zastosowań sieci.

Spotkania skierowane do dzieci i młodzieży i rodziców.

8-13 lutego

Być Kobietą... – kobiety dla kobiet

 

Spotkanie w Mediatece.

12 marca

 

Tydzień Bibliotek -Festiwal komiksu - spotkania z rysownikami i scenarzystami komiksów, wydawcami i znawcami tematu.

Na festiwalowych stoiskach, oprócz nowości, można będzie kupić stare i nowe komiksy.

Maj

S

Spotkanie autorskie z Szymonem Hołownią – publicystą, pisarzem, prezenterem telewizyjnym, społecznikiem.

Zbrodnia w bibliotece – gra miejska zorganizowana i poprowadzona przez Krzysztofa Petka – autora powieści sensacyjno – przygodowych.

 

9 czerwca

Czerwiec

Turniej Mistrza Klawiatury – rywalizacja o tytuł Mistrza Sierpnia.

 

26 sierpnia

,,Ziemia kozienicka w uczniowskim obiektywie’’ - rozstrzygnięcie 3. edycji konkursu fotograficznego – wystawa prac.

Współpraca z Publicznym Gimnazjum nr 2;

ogłoszenie konkursu w maju.

Wrzesień

 

Urodziny Mediateki: -

Turniej Mistrza Klawiatury – rywalizacja o tytuł Mistrza Roku;

Wieczór artystyczny.

 

15-16 października

Reading is sexy – wystawa fotografii i promocja kalendarza.

 

listopad/grudzień

  1. Narodowe Czytanie

  2. ,,Sfotografuj się z...’’ – konkurs fotograficzny skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nawiązujący do autora książki, która będzie lekturą Narodowego Czytania 2016 roku.

Konkurs fotograficzny ogłoszony od kwietnia do czerwca. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród podczas Narodowego Czytania.

 

 

 

Zajęcia cykliczne w Filii nr 8 – Mediatece

Planowane działania

Uwagi

Termin realizacji

,,O finansach...w bibliotece’’ – cykl szkoleń z zakresu edukacji finansowej, skierowanych do osób po 50. roku życia.

Projekt ma na celu zmniejszenie wykluczenia finansowego osób starszych z terenów wiejskich i małych miast.

styczeń - maj

Turnieje mistrza klawiatury”

Dla wszystkich użytkowników Mediateki

Co miesiąc przez cały rok

Kursy komputerowe dla dorosłych

(skierowane szczególnie do seniorów)

 

I – VI

IX - XII

Angielski dla dorosłych – nauka języka angielskiego z wykorzystaniem kodów z pakietu Funmedia.

W zależności od liczby chętnych, zajęcia mogą odbywać się w grupach, przez cały rok.

Cały rok

Tematyczne lekcje biblioteczne – skierowane do dzieci i młodzieży

 

Cały rok

Tabletomania dla dzieci w wieku 8-12 lat – spotkania raz w miesiącu.

 

Cały rok