Stanisławice nr 118a (biblioteka znajduje się w prywatnym budynku mieszkalnym, wejście do biblioteki od strony podwórka)
 
tel. (48) 614 30 85
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 


Godziny pracy:


poniedziałek - piątek       9.00 - 17.00
 
sobota                              nieczynne
 
 
Obsługa: 

Dominika Chechelska – Dróżdż
- bibliotekarz

 

W Bibliotece znajdują się 3 stanowiska komputerowe dostępne dla czytelników

 
zdjecie0000...
zdjecie00007 zdjecie00007
zdjecie0000...
zdjecie00002 zdjecie00002
zdjecie0000...
zdjecie00006 zdjecie00006
zdjecie0000...
zdjecie00008 zdjecie00008
zdjecie0000...
zdjecie00005 zdjecie00005
zdjecie0000...
zdjecie00003 zdjecie00003
zdjecie0000...
zdjecie00001 zdjecie00001
zdjecie0000...
zdjecie00004 zdjecie00004
zdjecie0000...
zdjecie00009 zdjecie00009
 
 
 

          Pierwsza Filia Biblioteczna na terenie wsi Stanisławice została zorganizowana w 1973 roku. Bibliotekarką była wówczas pani Halina Ptaszek i Biblioteka mieściła się w jej prywatnym domu. W 1989 roku Filię Bibliotecznązlikwidowano z powodu braku lokalu. Mieszkańcy Stanisławic cały czas jednak zdawali sobie sprawę z tego, iż kontakt z lekturą jest bardzo ważny, odczuwali ciągłą i niesłabnącą potrzebę bliższego spotkania ze światem książki, wzwiązku z tym podjęli działania dotyczące ponownego otworzenia biblioteki.
           Dnia 16.10.1997 roku Rada Sołecka wsi Stanisławice, na zebraniu mieszkańców, podjęła uchwałę dotyczącą otwarcia biblioteki, uwiarygodnioną podpisami ludności i przedłożyła ją Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kozienicach. Władze samorządowe przychylnie rozpatrzyły wniosek, zapewniając środki finansowe w budżecie na rok 1998. Tego roku rozpoczęła ponownie (po 9 latach przerwy) działalność Filia Biblioteczna w Stanisławicach.
            Biblioteką macierzystą sprawującą nadzór i opiekę merytoryczną nad Filią jest Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im ks. Franciszka Siarczyńskiego w Kozienicach.. Filia w Stanisławicach jest jedną z 8 oddziałów biblioteki głównej.
            Biblioteka jest usytuowana w sąsiedztwie kościoła, 150 m od szkoły i dokładnie na połowie wioski. Lokal biblioteki znajduje się na parterze prywatnego budynku i posiada osobne wejście.
            Pierwszym bibliotekarzem pracującym w Filii od momentu jej otwarcia, tj. od 1 czerwca 1998 roku do grudnia 2006 roku, była pani Anna Gola. Od 2 stycznia 2007 roku, do końca lutego 2018 roku w bibliotece pracowała pani Anna Paduch. Zarówno pierwsza, jak i druga bibliotekarka są mieszkankami wsi Stanisławice. Od 1 marca 2018 roku pracę na Filii rozpoczęła pani Sylwia Kalbarczyk, która pełniła obowiązki bibliotekarza do końca sierpnia 2018 roku. Od 3 września 2018 roku w Filii pracowała pani Eliza Sygocka, następnie od 1 października 2019 r. funkcję bibliotekarza pełniła w tej placówce pani Barbara Pastuszka.Obie panie dojeżdżały do pracy z Kozienic, a obecnie tj. od maja 2020 r. pracującym na tej Filii bibliotekarzem jest Dominika Chechelska-Dróżdż, która dojeżdża do pracy w Stanisławicach z sąsiedniej miejscowości.
            Lokal Filii Bibliotecznej w Stanisławicach składa się z dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni 40 m2. Pierwsze pomieszczenie pełni funkcję wypożyczalni, a drugie czytelni.
            Udostępnianie zbiorów odbywa się na zasadzie wolnego dostępu do półek co.  wyzwala samodzielność u czytelnika, pozwala na namysł przy wyborze lektury i wstępne zapoznanie się z zawartością książki przed jej wypożyczeniem.

            Podstawę księgozbioru Filii Nr 3 BPGK w Stanisławicach stanowią:

a) Literatura piękna dla dzieci, młodzieży i dorosłych, która zapewnia czytelnikom możliwość przyjemnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

b) Literatura popularnonaukowa, zaspokajająca naturalną dla człowieka ciekawość świata, informująca o osiągnięciach nauki i techniki współczesnej.

c) Poradniki i informatory poszukiwane przez czytelników w związku z najrozmaitszymi potrzebami praktycznymi, wynikającymi z kształcenia i samokształcenia.

            Według stanu księgozbioru, który na dzień 31.12.2023 r. liczył 5733 woluminy, literatura dla dzieci i młodzieży stanowi 48% księgozbioru, literatura piękna dla dorosłych 42%, a literatura niebeletrystyczna 10% księgozbioru.
            Od grudnia 2007 roku mieszkańcy wsi mają także możliwość korzystania z dostępnych w bibliotece komputerów i Internetu.
            W okresie minionych 18 lat swej działalności Filia w Stanisławicach nieustannie cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców wisi i chętnie była przez nich odwiedzana, potwierdzeniem tego jest wysoka liczba zarejestrowanych w ciągu roku kalendarzowego czytelników (średnio ok. 204 osoby). Czytelnicy biblioteki reprezentują różne grupy wiekowe. Najliczniej korzystają z biblioteki dzieci i młodzież, jednakże (co bardzo cieszy) w ostatnich latach zwiększyło się zainteresowanie osób dorosłych biblioteką. Wielu czytelników wypożycza książki nie tylko dla siebie, ale również dla swoich krewnych i znajomych (np. wnukowie dla swoich dziadków, którzy ze względu na wiek nie są w stanie sami przyjść do biblioteki).
           Placówka oprócz swej głównej i podstawowej funkcji gromadzenia i udostępniania zbiorów, stara się również organizować ciekawe spotkania dla swoich najmłodszych czytelników. Celem tych spotkań jest nie tylko zabawa, ale także chęć bliższego zaznajomienia dzieci z biblioteką, z książką. Co roku w czasie Tygodnia Bibliotek  zapraszani są uczniowie klas początkowych wraz ze swoimi wychowawcami na lekcje biblioteczne. Poza tym dobrą okazją do wspólnego spotkania się w bibliotece są również Andrzejki, Walentynki, Dzień Dziecka. 
           Zainteresowanie książką, biblioteką nie jest cechą wrodzoną, rozwija się pod wpływem oddziaływania różnych środowisk, również bibliotecznego. W miejscowości, w której działa dobra biblioteka, w której „coś” się dzieje zainteresowanie tą placówką na pewno będzie duże. Filia w Stanisławicach stara się, żeby to zainteresowanie nie słabło ale by ciągle rosło i umacniało się.