Badanie potrzeb kulturalnych i czytelniczych mieszkańców Gminy Kozienice zostało przeprowadzone w okresie sierpień – wrzesień 2023 roku. Ankieta cyfrowa oraz papierowa, była dystrybuowana przez pracowników w Bibliotece Głównej, we wszystkich jej filiach, wśród różnych odwiedzających, również tych, którzy korzystają z infrastruktury instytucji, ale nie są jej zarejestrowanymi czytelnikami oraz w szkołach. W trakcie badania zebrano łącznie 639 poprawnie wypełnionych ankiet.

Celem przeprowadzenia diagnozy było rozpoznanie potrzeb i oczekiwań, a także potencjałów mieszkańców Gminy Kozienice. Zdobyta wiedza jest doskonałym punktem wyjścia do tworzenia dalszej strategii działania biblioteki, w tym zadań realizowanych w ramach projektu BLISKO. Będzie ona także podstawą do dostosowania oferty biblioteki i lepszego wykorzystania posiadanych zasobów.

Diagnoza potrzeb i potencjałów mieszkańców Gminy Kozienice to ogromna wartość dodana projektu BLISKO. Wyniki tego badania są dla pracowników biblioteki nieocenionym źródłem wiedzy. Podczas samego badania zespół uczestniczący w jego realizacji miał okazję szkolić się i podnosić własne kompetencje pod okiem specjalistów.

Diagnoza została przeprowadzona w ramach projektu BLISKO (2023 – 2024) „Z biblioteką jak z obrazem - sztuka i tradycja” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 4.1.

 

Wyniki diagnozy są dostępne do pobrania pod tutaj: Link.