Czerwony szlak pieszy, który w gminie Kozienice ma swój początek przy rezerwacie „Zagożdżon”. Wchodzi na teren sąsiadującej gminy Głowaczów i przecina ją biegnąc przez największe miejscowości: Brzózę i Głowaczów, aby bocznymi drogami i skrajem lasu dojść do najbardziej znanego miejsca gminy jakim są Studzianki nazwane po wojnie Pancerne.W sierpniu 1944 r. stoczona była w tej miejscowości i okolicznych lasach bitwa o utrzymanie Przyczółka warecko-magnuszewskiego, małego obszaru na zachodnim brzegu Wisły zdobytego w wyniku sforsowania rzeki 1 sierpnia 1944 r. przez wojska I Frontu Ukraińskiego.

Duży udział w zwycięstwie miała 1 Brygada Pancerna LWP, która zniszczyła ok. 40 czołgów, 26 dział i moździerzy, 9 transporterów opancerzonych i zdobyła baterię armat przy stratach własnych wynoszących 18 czołgów zniszczonych i 9 uszkodzonych.

Walki były zażarte i skrzyżowanie dróg w rejonie Studzianek było przez Polaków zdobywane 7 razy. Była to największa bitwa stoczona przez polskie czołgi na froncie wschodnim.

Po dziś dzień w okolicznych lasach można zobaczyć jeszcze ślady minionych walk.

W Studziankach Pancernych krzyżują się także inne szlaki piesze: niebieski i zielony, które wiodą przez największy kompleks leśny na północy gminy Głowaczów. Oprócz oznakowanych szlaków turystycznych istnieją po dziś dzień stare dukty leśne: droga „Grobla” i „Marszałkowska”, które zachęcają także turystów do rowerowych wypraw.