Filia Nr 5 BPGK w Nowej Wsi zaprasza do udziału w zajęciach wakacyjnych.