25 kwietnia 2022 r. zakończyła się XII edycja Konkursu Bibliotekarz Roku 2021, w której wzięło udział 14 okręgów SBP. W I etapie członkowie 14 Kapituł Okręgowych wybrali Bibliotekarzy Roku 2021 poszczególnych województw, którzy przeszli do finału, natomiast w II etapie ustalili okręgowe rankingi finalistów. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu (rozdz. IV, p.2), Komisja Odznaczeń i Wyróżnień wyliczyła na podstawie tych rankingów zbiorczy ranking okręgów oraz ustaliła ranking finałowy, który wyłonił zwycięzcę Konkursu.
Niezwykle miło jest nam poinformować, że nasza koleżanka Agnieszka Dziuba zajęła wysokie 3. miejsce w tym Ogólnopolskim Plebiscycie, organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

 

Zbiorczy ranking okręgów Konkursu Bibliotekarz Roku 2021

                                                                                              

Lp.

   Imię i nazwisko finalisty

       Suma miejsc
       w rankingach

      Lokata końcowa

1.

Magdalena Gomułka

30

1

2.

Paweł Piwowarczyk

47

2

3.

       Agnieszka Dziuba

51

3

 

Jesteśmy niezwykle dumni i zarazem ogromnie szczęśliwi z tego sukcesu, dlatego pragniemy pochwalić się dotychczasowymi osiągnięciami Agnieszki Dziuby i jej 18-letniej pracy w naszej instytucji.


Działania na rzecz biblioteki/bibliotek:
Dzięki Agnieszce Dziubie i jej zespołowi pozyskano z Goethe-Institut w Warszawie cyfrowy plac zabaw tzw. „Digital Kids” (zdobyło go tylko 5 placówek na 157 wniosków z całej Polski). Mediateka została wyposażona w sprzęt komputerowy z aplikacjami, ofertą gamingową i grami VR oraz oprogramowaniem, a bibliotekarzy przeszkolono w obsłudze nowych urządzeń i programów. „Digital Kids” poszerzył grono odbiorców biblioteki, przez kilka miesięcy 2021 skorzystało z niego 756 osób.                                    
W 2021 Mediateka zaczęła też organizować bezpłatne warsztaty z nauki programowania i kodowania dla dzieci w oparciu  o  29  jednostek  typu  Lofi,  Photon,          Geniboty, Ozoboty, zestawy Lego Mindstorms, Calliope Mini. Wszystkie zakupiono z zewnętrznych źródeł finansowania, dzięki napisanym przez zespół pracowników projektom. Zajęcia cieszą się dużą popularnością (długa lista oczekujących), a Mediateka zyskała w środowisku lokalnym opinię nowoczesnej i atrakcyjnej instytucji kulturalnej. Agnieszka Dziuba, jako administratorka profili Biblioteki i Mediateki na FB, Instagramie i Tik Toku wykorzystuje te narzędzia internetowe promując i upowszechniając działania obu placówek.


Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego


Obok tradycyjnych lekcji bibliotecznych popularyzujących bibliotekę i czytelnictwo Agnieszka Dziuba wprowadza nowe formy działalności. W 2021 był to projekt Na dobry początek dedykowany najmłodszym użytkownikom oraz tworzenie gier miejskich. W 2021 r. dzięki współpracy z firmą Good Books, Mediateka uzyskała dostęp do mobilnej gry „Biblioteka przyszłości”, prezentującej polską literaturę (S. Lem) w innowacyjny sposób. Na stałe wpisała się też w ofertę Mediateki gra miejska ”Zwiedzaj, odkrywaj”, poświęcona historii, dziedzictwu kulturowemu i walorom turystycznym Kozienic. Stworzona w nowatorskiej formule, w j. pol. i niem., na zamówienie kozienickiej Szkoły Muzycznej, która latem gościła orkiestrę młodzieżową z Niemiec, nie tylko edukuje odbiorców, ale też promuje miasto, także poza granicami kraju. W ten sposób Mediateka wprowadziła popularną we współczesnej kulturze gamifikację do standardowej oferty bibliotecznej. Z pozyskanych środków zewnętrznych rocznie realizuje podobne projekty o wartości kilkadziesiąt tys. zł.

 

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego


Widząc potrzebę szkolenia lokalnej kadry bibliotekarskiej w zakresie wykorzystania nowych technologii, Agnieszka Dziuba przekazuje swoje umiejętności w zakresie podstaw kodowania i programowania robotów koleżankom z innych filii. Obecnie w 4. placówkach prowadzone są takie zajęcia, na bazie robotów wypożyczonych z Mediateki. Prowadzi też szkolenia dla bibliotekarzy z pow. kozienickiego nt. uatrakcyjnienia pracy z dziećmi i młodzieżą i wykorzystywania nowych technologii w pracy bibliotekarza.

 

Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii


W 2021 zorganizowała 3 spotkania z pisarzami na platformie StreamYard, dającej możliwość bezpłatnej transmisji przez media społecznościowe. Czytelnicy mogli zdalnie brać
w nich udział, komentując i zadając pytania. Spotkania te, wyświetlone przez 8928 użytkowników na FB, dotarły do szerszego grona odbiorców, niż te w tradycyjnej formie. Na bibliotecznych serwisach tworzyła atrakcyjne posty ze zdjęć i filmów, organizowała konkursy i akcje czytelnicze oraz amatorski film oparty na motywach Balladyny, opracowany przez zespół Mediateki, opublikowany na bibliotecznym FB, który obejrzało 1910 osób.

 

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat


    • Agnieszka Dziuba od 2005 r. prowadziła czytelnię Ikonk@ tworząc program zajęć z dziećmi oraz kursy edukacji cyfrowej seniorów „Dojrz@łośćwsieci”, które „zaliczyło” kilkaset osób. Po przeszkoleniu bibliotekarek kursy rozszerzono na placówki filialne.
    • W 2015 r. Agnieszka Dziuba została kierownikiem nowo utworzonej Mediateki. Przez 6 lat wypracowała kierunki działań, a realizując różne projekty pozyskała nowe urządzenia, które uczyniły z kozienickiej Mediateki wiodącą placówkę tego typu w Polsce. Położyła nacisk na pracę z młodzieżą, organizując Festiwal komiksu (2016-18), cykl warsztatów Wykiełkuj na rynku pracy (od 2016), Matura z historii (2016-17), Matura z matematyki (2018-22). Z zespołem bibliotekarzy i czytelników realizowała w przestrzeni miejskiej Narodowe Czytanie (2016-2020) tworząc cykliczną imprezę czytelniczą przyciągającą co roku więcej odtwórców i odbiorców wydarzenia.

 

Cechy osobowościowe


Do najważniejszych cech Agnieszki Dziuby należy kreatywność w myśleniu i działaniu rodząca oryginalne pomysły i rozwiązania. Towarzyszy temu odpowiedzialność, pracowitość i wytrwałość w dążeniu do celów, co sprawia, że Agnieszka ma pozytywny wpływ zarówno na pracę Mediateki, którą kieruje, jak też całej biblioteki. Ambicja i dążenie do osobistego rozwoju stawia ją w rzędzie najbardziej wartościowych pracowników średniego pokolenia. Ma dar zjednywania ludzi, potrafi budować trwałe relacje z współpracownikami i czytelnikami, którzy chętnie angażują się w jej różnorodne projekty. Dzięki temu Mediateka cieszy się uznaniem i należy do czołowych placówek tego typu na Mazowszu.