W najnowszym numerze czasopisma Poradnik Bibliotekarza ukazał się artykuł pt. "Bibliotekarz dla dzieci w Bibliotece w Kozienicach", napisany przez bibliotekarkę Oddziału dla Dzieci Elizę Sygocką. Zachęcamy do przeczytania tekstu!