Na okoliczność 100-lecia Biblioteki Publicznej w Kozienicach, za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wyróżnił naszą placówkę nadaniem dnia 9.09.2021 r. Medalu Pamiątkowego "Pro Masovia".