Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Płocku zapraszają do udziału w XXXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego O LIŚĆ DĘBU. Na zestawy pięciu wierszy, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach, organizatorzy konkursu czekają do 24 września 2021 r. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w listopadzie 2021 r. 

 

REGULAMIN KONKURSU»

OŚWIADCZENIE dot. praw autorskich»

ZGODA dot. danych osobowych»