23 listopada 2021 r. w Filii nr 8 odbyły się niezwykłe warsztaty o cyberprzemocy dla dzieci, realizowane w ramach projektu „Digital Kids – plac zabaw w przestrzeniach cyfrowych”, który jest finansowany przez Goethe-Institut w Warszawie.

Dzieci czują się w cyfrowym świecie jak w domu. Ta nowa przestrzeń do zabawy, nauki i spotkań może urozmaicać i wzbogacać codzienność. Ale zarówno w świecie offline, jak i online istnieją określone zasady gry. Dlatego podczas warsztatów dzieci poznały reguły panujące w Domu Internetowych Praw Dziecka. Dowiedziały się także o kwestiach, na które należy zwracać szczególną uwagę, jak cyberprzemoc czy uzależnienie od Internetu.

Na koniec każdy z uczestników stworzył samodzielnie z materiałów pozyskanych z recyklingu papierowe figurki, proste urządzenia internetowe i meble do własnego Domu Internetowych Praw Dziecka.

 

 

zdjecie0000...
zdjecie00003 zdjecie00003
zdjecie0000...
zdjecie00006 zdjecie00006
zdjecie0000...
zdjecie00009 zdjecie00009
zdjecie0001...
zdjecie00011 zdjecie00011
zdjecie0000...
zdjecie00008 zdjecie00008
zdjecie0001...
zdjecie00010 zdjecie00010
zdjecie0001...
zdjecie00012 zdjecie00012
zdjecie0000...
zdjecie00002 zdjecie00002
zdjecie0001...
zdjecie00013 zdjecie00013
zdjecie0000...
zdjecie00005 zdjecie00005
zdjecie0000...
zdjecie00001 zdjecie00001
zdjecie0000...
zdjecie00007 zdjecie00007
zdjecie0000...
zdjecie00004 zdjecie00004