16 grudnia 2021 r. Filię Nr 8 – odwiedziła klasa 8 z PSP nr 1 w Kozienicach, aby wziąć udział w warsztatach pt. „Nie hejtuję – reaguję!”, które związane są z coraz powszechniejszą cyberprzemocą wśród dzieci i młodzieży. Powszechność hejtu i mowy nienawiści w sieci niosą za sobą konsekwencje nie tylko dla ofiar, ale także dla innych odbiorców, którzy oswajają się z przemocą w Internecie. Funkcjonowanie w atmosferze przyzwolenia na agresję powoduje milczenie i bierność, zaś brak reakcji daje siłę sprawcom hejtu.

Zajęcia pt. „Nie hejtuję – reaguję” skierowane są do młodzieży oraz młodszych uczniów klas szkół podstawowych, a podczas nich szczególną uwagę zwraca się na rolę świadków hejtu, cyberprzemocy i mowy nienawiści. Zostaje także podkreślona konieczność podejmowania działań w sytuacji zetknięcia z cyberprzemocą m.in. poprzez zgłaszanie krzywdzących treści czy wsparcie dla ofiary Autorem tej ogólnopolskiej kampanii jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

 

 

zdjecie0000...
zdjecie00001 zdjecie00001
zdjecie0000...
zdjecie00004 zdjecie00004
zdjecie0000...
zdjecie00003 zdjecie00003
zdjecie0000...
zdjecie00002 zdjecie00002
zdjecie0000...
zdjecie00008 zdjecie00008
zdjecie0000...
zdjecie00005 zdjecie00005
zdjecie0000...
zdjecie00006 zdjecie00006
zdjecie0000...
zdjecie00007 zdjecie00007