W ramach projektu „Cyfrowe GOK-i w podregionie radomskim” w Filii nr 8 – Mediatece odbył się cykl szkoleń dla młodzieży z terenu gminy Kozienice, prowadzony były przez pracownika biblioteki – Agnieszkę Dziubę, przy wsparciu trenera zewnętrznego. Celem spotkań było podnoszenie kompetencji cyfrowych oraz bezpieczeństwa w sieci internetowej.

Uczestnicy mogli nauczyć się m.in. projektowania prostego logo w programie Photoshop, tworzenia strony www i bloga, korzystania z banków zdjęć, muzyki i filmów, ochrony komputera przed złośliwym oprogramowaniem, tworzenia wizytówek i uruchamiania transmisji na własnym kanale.

Szkolenia odbywały się w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i oprogramowania, otrzymanego w ramach projektu.

„Cyfrowe GOK-i w podregionie rzeszowskim” (POPC.03.02.00-00-076/19) to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działani++++6++9 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

 

(październik, 2021 r.)

 

 

zdjecie003
zdjecie003 zdjecie003
zdjecie002
zdjecie002 zdjecie002
zdjecie006
zdjecie006 zdjecie006
zdjecie012
zdjecie012 zdjecie012
zdjecie005
zdjecie005 zdjecie005
zdjecie001
zdjecie001 zdjecie001
zdjecie011
zdjecie011 zdjecie011
zdjecie013
zdjecie013 zdjecie013
zdjecie004
zdjecie004 zdjecie004
zdjecie010
zdjecie010 zdjecie010
zdjecie007
zdjecie007 zdjecie007
zdjecie008
zdjecie008 zdjecie008
zdjecie009
zdjecie009 zdjecie009