12 grudnia w Filii nr 8 odbyły się ciekawe zajęcia, w których udział wzięli uczniowie z PSP w Janikowie. Celem spotkania było zapoznanie dzieci z budową i zasadami korzystania ze słowników, tych tradycyjnych i internetowych. Uczniowie już wiedzą, że słownik to zbiór wyrazów lub wyrażeń, najczęściej ułożonych alfabetycznie, pomagający użytkownikom polszczyzny rozstrzygnąć wątpliwości językowe lub ułatwiający im uzupełnienie wiedzy na temat języka. W trakcje zajęć uczniowie nauczyli się jak poprawnie korzystać z różnego rodzaju słowników językoznawczych, pogłębili umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji oraz uświadomili sobie potrzebę korzystania z tego typu książek w procesie samodzielnego uczenia się.

 

poszukiwacze skarbow slowniki2019

 

 

zdjecie0000...
zdjecie00001 zdjecie00001
zdjecie0000...
zdjecie00002 zdjecie00002
zdjecie0001...
zdjecie00011 zdjecie00011
zdjecie0000...
zdjecie00008 zdjecie00008
zdjecie0000...
zdjecie00007 zdjecie00007
zdjecie0000...
zdjecie00003 zdjecie00003
zdjecie0000...
zdjecie00009 zdjecie00009
zdjecie0000...
zdjecie00005 zdjecie00005
poszukiwacz...
poszukiwacze_skarbow_slowniki2019 poszukiwacze_skarbow_slowniki2019
zdjecie0000...
zdjecie00006 zdjecie00006
zdjecie0001...
zdjecie00010 zdjecie00010
zdjecie0000...
zdjecie00004 zdjecie00004