Trwa kampania „Mała książka - wielki człowiek”, nasza biblioteka już kolejny raz włącza się w akcję, promując ją na lekcjach bibliotecznych w odwiedzanych przedszkolach. Na organizowanych zajęciach i lekcjach bibliotecznych, dzieci mogą dowiedzieć się, co należy zrobić, aby zapisać się do BIBLIOTEKI i jakie korzyści z tego wynikają. Informujemy każdorazowo naszych przyszłych czytelników o projekcie "Mała książka wielki człowiek".
Na spotkaniach przed siedzibą naszej placówki, organizowanych w sezonie letnim zachęcamy rodziców do przyjścia z dzieckiem do biblioteki i udziału w akcji. Z ogromną radością witamy w murach naszej biblioteki nowych czytelników, jeszcze bardziej cieszymy się gdy „Nowy Czytelnik” z kompletem naklejek na Karcie Małego Czytelnika zdobywa Dyplom.
Wciąż trwa
akcja Instytutu Książki "Mała książka - wielki człowiek", w ramach którego przedszkolaki w wieku 3-6 lat otrzymują specjalne karty do zbierania naklejek oraz wyprawki czytelnicze - wyjątkowe czytanki dla dzieci i poradnik dla rodziców. Zabierz i zapisz dziecko do BIBLIOTEKI.

 

(20.11.2021)