Po raz kolejny Filia Nr 7 w Świerżach Górnych dołączyła do organizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ogólnopolskiej akcji Kwietniowi Antypiraci. Jej celem jest zwrócenie uwagi uczniów, na ważną w społeczeństwie informacyjnym kwestię poszanowania własności intelektualnej oraz praw autorskich w aspektach dotyczących tak użytkowników, jak i twórców utworów.
          Tegoroczne hasło to: „Antypiraci dbają o wizerunek”. Wizerunek, czyli to jak nas widzą inni, jak jesteśmy postrzegani. Prawo do ochrony wizerunku dają nam przepisy prawa autorskiego oraz RODO.
          Zajęcia w bibliotece zostały przeprowadzone w oparciu o materiały, które opracowała Anna Puścińska.
          Termin akcji, czyli 23-26 kwietnia nie jest przypadkowy. W kwietniu przypadają bowiem dwa ważne wydarzenia: 23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich - doroczne święto organizowane od 1995 roku przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich, natomiast 26 kwietnia przypada Światowy Dzień Własności Intelektualnej - święto ustanowione przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (organizację wyspecjalizowaną ONZ, ang. WIPO) obchodzone corocznie 26 kwietnia od 2001 roku na pamiątkę wejścia w życie konwencji powołującej WIPO w 1970 roku.
           Trzecią edycję akcji patronatem medialnym objęli między innymi: miesięcznik Biblioteka w Szkole, Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna, Fundacja Legalna Kultura oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

R.G.

 

antypiraci 2019