Rok 2017 został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Rzeki Wisły. W ramach obchodów Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice zaplanowała liczne działania w dziedzinie kultury i dziedzictwa, turystyki, edukacji i ekologii.
      W styczniu, dzieci z przedszkola i z klasy zerowej z Brzeźnicy wzięły udział w zajęciach edukacyjnych ,,U źródeł Rzeki Wisły”. Maluchy zostały zapoznane z największą rzeką Polski począwszy od źródeł aż do ujścia oraz z niektórymi leżącymi nad nią miastami i ich zabytkami. Zajęciom towarzyszyła praca z mapą, zajęcia plastyczne, jak również głośne czytanie legendy,, O smoku wawelskim i mądrym szewczyku’’.

S.K.

 

 

wislana lekcja styczen2017

 

zdjecie0000...
zdjecie00003 zdjecie00003
zdjecie0000...
zdjecie00004 zdjecie00004
zdjecie0000...
zdjecie00001 zdjecie00001
zdjecie0000...
zdjecie00002 zdjecie00002